Tìm kiếm nâng cao

Top Hoa Kỳ Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 Crucible Wrath
#2LRU2J
58183 47 / 50
2 Arcanum
#GCRV2
55968
-2215
48 / 50
3 AK Syndicate
#PL2RR0VY
55188
-780
50 / 50
4
1
Fusion™
#Y2RGQPJ
54082
-1106
50 / 50
5
1
PandaScheme
#YU2RQG9
53819
-263
44 / 50
6
1
Midwinter™
#2LVRQ29
53742
-77
50 / 50
7
1
Illuminate™
#PGJQLL20
53297
-445
47 / 50
8 Lost Orbit
#PGLQ0VQ
52761
-536
48 / 50
9 Classy Clashers
#8P2GYJ8
52678
-83
48 / 50
10
4
The Royales
#8YLQY0
52371
-307
49 / 50
11
1
Half Baked™
#8VJQ0U9
52266
-105
50 / 50
12
1
Dad Bods Inc.
#RYPRGCJ
52251
-15
50 / 50
13
2
!UnitedStates!
#YRU28
52152
-99
50 / 50
14
1
Stealth North
#9QCVYY2Q
51944
-208
47 / 50
15
5
Nova l USA
#9JQC2VUU
51944
0
48 / 50
16
5
Undefined
#8GQGUJ
51882
-62
48 / 50
17
2
Deja Vu™️
#PYVQ8UGY
51754
-128
48 / 50
18
1
Fierce Force
#QR8UL8C
51716
-38
46 / 50
19
1
Texas
#2JR02U
51658
-58
50 / 50
20
4
AK Gaming
#LVUUY0J
51646
-12
49 / 50
21
3
Synergy
#809R8PG8
51634
-12
48 / 50
22
23
Aiming 4 Top
#2YVJGQPU
51451
-183
46 / 50
23
4
Sandstorm USA
#2VL990UL
51357
-94
47 / 50
24
1
Genesis
#8GCUQJ82
51343
-14
50 / 50
25
3
U.S.A
#9LYUP0
51341
-2
50 / 50
26 纽约.cn.one
#Y82J9J
51272
-69
49 / 50
27
3
Immortals
#2VYPVQ2
51122
-150
50 / 50
28 LegendaryRivals
#2YVQ2CG0
50985
-137
49 / 50
29
4
Tactical Tilt
#2RYG90QL
50891
-94
44 / 50
30
2
'Mo Betta
#Q9RCRYR
50866
-25
46 / 50
31
7
#FightClub
#8JP082C
50825
-41
48 / 50
32
1
"A Trash Clan"
#2GJ82QJ2
50728
-97
47 / 50
33
2
Reddit Troopers
#2PYPQ
50724
-4
50 / 50
34
3
Frost
#9U9QY8YJ
50671
-53
48 / 50
35
1
Hope District
#L8RQVYJ
50656
-15
46 / 50
36
7
Twisted Tactics
#RQRRGJC
50651
-5
49 / 50
37
2
Mowin Em Down
#299QCRR
50626
-25
48 / 50
38
1
Tha Clique
#PYP8UPJV
50624
-2
49 / 50
39
32
AK Gaming 2
#2QG9LU9J
50620
-4
50 / 50
40
4
Bay Area
#QR0YJR
50536
-84
49 / 50
41
3
Absolute Zero
#9VU9CJ
50435
-101
50 / 50
42
1
TerribleTyrants
#2PR828PC
50355
-80
49 / 50
43
1
Apex Brigade
#VC98VVU
50245
-110
48 / 50
44
3
Quarter Baked™️
#8CP2G9CJ
50224
-21
49 / 50
45
14
Mkers USA
#P2V89JCQ
50223
-1
50 / 50
46
5
Arcanum 2
#90QGG2Q9
50173
-50
49 / 50
47
2
Royal Piercer
#YYGPYPJ
50158
-15
49 / 50
48
8
Bunny Clan
#2QYP8L
50102
-56
47 / 50
49
4
Fusion™ 2
#Q2GPG0R
50076
-26
50 / 50
50 "ADULTS ONLY"
#Y009G2
50067
-9
50 / 50
51
7
Adult
#8PRVJC
50038
-29
46 / 50
52
5
Apex
#PQJLY8
49917
-121
47 / 50
53
5
The Donald
#8YV98U0
49914
-3
49 / 50
54
1
Royale Drunks
#VYQPY0
49904
-10
47 / 50
55
8
42O Royale
#C8UJ22
49891
-13
48 / 50
56
4
Antidote™️
#P2JUR29Q
49863
-28
49 / 50
57
4
北美皇族RoyaL
#8C2RU9G
49843
-20
50 / 50
58
17
Synergy Fusion
#8URQ0UR8
49742
-101
50 / 50
59
4
BayAreaLegends
#908GQYRR
49675
-67
50 / 50
60
6
The Quest
#2GV80JP
49661
-14
49 / 50
61
5
Get Off My Lawn
#89QQGQL
49637
-24
47 / 50
62
16
Haterade
#GU8GVG
49612
-25
45 / 50
63
2
#TheCrew
#2R0VUJ
49592
-20
46 / 50
64
4
Light Gaming
#228GUC8L
49556
-36
48 / 50
65
3
Ohio Legends
#9L82QG8G
49554
-2
48 / 50
66
2
FrEsNo FiNeSt
#2C2PG2Q
49537
-17
50 / 50
67
9
Big Pekka
#29CVCVG
49513
-24
49 / 50
68
14
FEEDROID
#8JL2C9
49498
-15
49 / 50
69
7
Midwinter NeXt
#2Q9Y8RG
49498
0
44 / 50
70
6
MORMON Alliance
#9VG8RQQG
49424
-74
45 / 50
71
3
Seattle CR
#PGPLPJR
49411
-13
45 / 50
72
7
'Get Betta
#2R0R2CVG
49403
-8
50 / 50
73
6
Minnesota Legit
#YQULCPJ
49369
-34
47 / 50
74
3
#clashtag
#2Y2UCLC
49308
-61
50 / 50
75
3
#steakhouse 101
#2JUCPQU
49297
-11
48 / 50
76
3
The Hood
#8VR9CQQJ
49264
-33
48 / 50
77
11
Always Baked
#PJY9PP98
49221
-43
44 / 50
78
8
Logic
#PLPRR9P
49192
-29
45 / 50
79
10
CrownTown☀️
#8LGRYC
49186
-6
45 / 50
80
25
Enemy eSports
#9QGRRLPC
49146
-40
47 / 50
81
9
#alphaclash
#8G9PU0C0
49128
-18
43 / 50
82
7
**winterfell**
#LPPQYQ
49028
-100
47 / 50
83
1
Royale Reckers
#8G2YPC
49018
-10
48 / 50
84
4
3hunna
#Q02P9Q
48990
-28
48 / 50
85 #BLUENATION
#VRYVC2
48955
-35
50 / 50
86
3
OMghee Legends
#RPQGYY8
48938
-17
43 / 50
87
9
new york
#RGVPL2
48904
-34
48 / 50
88
5
The 50
#20U09Y2U
48884
-20
48 / 50
89
3
Rogue Force
#L9YULLP
48864
-20
48 / 50
90
8
209 Clashers
#80G9JYP
48843
-21
50 / 50
91
19
gym rats
#J98LC80
48837
-6
50 / 50
92
8
Wolfpack
#2GCLL92
48823
-14
49 / 50
93
14
Quantum Orbit
#RJ9C2Y8
48786
-37
50 / 50
94
3
No Chill Squad™
#2PCLVU8G
48773
-13
46 / 50
95
9
SmoothMove$
#8CUPG9L
48770
-3
48 / 50
96
9
Clash as One
#Q80QQ8L
48767
-3
50 / 50
97
16
High Syndicate
#99UQP9V0
48764
-3
45 / 50
98
4
#Dark Legion#
#2R0G8C9
48745
-19
46 / 50
99
19
#FightClub2
#2CLVG9V9
48732
-13
47 / 50
100
15
American Alpha
#CCLYJU
48643
-89
46 / 50
101
11
Loading...
#80YUQL0
48633
-10
49 / 50
102
3
#FULL SQuad
#8RQRPGPP
48632
-1
45 / 50
103 DaD BoDs!
#2VPJ9VR
48625
-7
44 / 50
104
8
HOLY SANDWICHES
#29C9Y98L
48610
-15
46 / 50
105
1
$ C.R.E.A.M. $
#2VQGP9
48584
-26
48 / 50
106
11
Grow My Lawn
#9LJ8P20
48561
-23
48 / 50
107
3
Dark Matter
#8898R
48527
-34
50 / 50
108
7
Kings of Texas
#2CVJRL
48505
-22
48 / 50
109
14
Clout Champions
#YUGQJ2P
48464
-41
48 / 50
110
4
'Merica Royale
#22082YC0
48455
-9
46 / 50
111
9
QuantumGods™
#9P0VJURG
48455
0
49 / 50
112
4
Fun Clashing
#8GQU9YP
48413
-42
47 / 50
113
8
Pandemic
#2J2VLG20
48396
-17
47 / 50
114
1
reddit mutiny
#2C2CQ2
48384
-12
50 / 50
115
24
USA
#9P0LJLLP
48366
-18
47 / 50
116
20
Zerg Rush
#8VJ9VGJ
48363
-3
50 / 50
117
8
"The Barbarian"
#GUGUYCC
48346
-17
50 / 50
118
33
việt-hot
#9PYRY8C9
48322
-24
50 / 50
119
5
Adult 2
#Y0VLVL
48300
-22
49 / 50
120
3
"ASSIMILATED"
#99RL90
48289
-11
46 / 50
121
9
AK Gaming 5
#QYRVJQ8
48279
-10
49 / 50
122
1
Team Garb
#JCYLQG
48254
-25
45 / 50
123
12
Stealth USA
#9LQRCQ2Q
48248
-6
48 / 50
124
16
1 Timmers
#PVVGV8Q
48244
-4
49 / 50
125
17
Hostile
#20J9QC9
48222
-22
49 / 50
126
8
beyond the wall
#2LVC0R
48215
-7
48 / 50
127 Reddit Alchemy
#9JRVR
48144
-71
48 / 50
128
3
Mayhem ⚡ Makers
#G9RQCG9
48118
-26
49 / 50
129
8
TheRightChoice
#UJQLPU
48112
-6
50 / 50
130
25
WhiteFang
#20QU9QP
48110
-2
46 / 50
131
47
Nation Reborn
#80PUVC9P
48098
-12
47 / 50
132
6
!Baked!
#2LYRRVVP
48095
-3
49 / 50
133
13
NYC
#YL90VGP
48094
-1
48 / 50
134
6
Reddit Phoenix
#GRP82V
48068
-26
47 / 50
135
9
#WeTheOther
#80LYVG89
48061
-7
48 / 50
136
5
LARP Squad
#8GRGRYC
48032
-29
50 / 50
137
23
#FightClub3
#9YVJ98CV
48024
-8
48 / 50
138
24
AK Gaming 3
#90YLG08P
48023
-1
50 / 50
139
5
Counter Logic
#2UYL9QG
47989
-34
47 / 50
140
13
30yearOlds
#8RLVQJ
47977
-12
50 / 50
141
16
5th echelon
#G8PY0QJ
47963
-14
43 / 50
142
7
Con Queso
#RU2PUQ
47962
-1
47 / 50
143
14
DONALD ☆ TRUMP
#8UUP909U
47958
-4
49 / 50
144
5
*Spartan Camp*
#28YCJ8Q
47948
-10
50 / 50
145
2
-Alpha SQUAD-
#VY8QJY
47939
-9
45 / 50
146
13
MEGA U.S.A
#G8LGGQ
47923
-16
48 / 50
147
4
Sandstorm USA 3
#8LU8C8JP
47912
-11
45 / 50
148
3
Dutchmasters
#VR82JJP
47892
-20
46 / 50
149 MidwinterEX
#2GL2QPPL
47882
-10
44 / 50
150
17
Everest
#RU20PY9
47880
-2
44 / 50
151
15
Adult Looters
#PRGVYG
47864
-16
46 / 50
152
20
#2 Live Crew
#PP8QYVGY
47860
-4
49 / 50
153
10
M. o. B.
#8YPRPR
47844
-16
48 / 50
154
6
RUTHLESS
#2008CY
47835
-9
50 / 50
155
13
Crusher USA
#8G09PGU
47827
-8
47 / 50
156
28
Rattpack
#880U0C
47823
-4
46 / 50
157 Abrupt
#809LRV
47819
-4
44 / 50
158
14
1-800-3-Crown
#P2YYGRC9
47761
-58
50 / 50
159
9
Gamer Central
#80CPLQ
47743
-18
50 / 50
160
11
LegendaryRiot
#8LGGLQR8
47738
-5
50 / 50
161
11
#Full2Inches
#80PPCYCG
47715
-23
50 / 50
162
21
!Crank it Down!
#UGGLUQ
47714
-1
50 / 50
163
19
Tau Cannon
#99GGRRC
47712
-2
50 / 50
164
3
pooandplay!
#9CGY0882
47704
-8
50 / 50
165
30
Clash Is Life
#2UQ8PLG
47692
-12
50 / 50
166
19
USA OVERLORDS
#Q9RVL9
47687
-5
49 / 50
167
6
Left Nut
#209LJJV
47682
-5
50 / 50
168
22
AK Gaming 6
#Q9RCYGG
47681
-1
48 / 50
169
11
Bay Warea Alpha
#80YG822P
47675
-6
46 / 50
170
5
Team Gen
#LQCG29R
47673
-2
50 / 50
171
8
走向远方
#8UVGYCG
47660
-13
50 / 50
172
50
Elite Powers
#2J0CJRL2
47648
-12
43 / 50
173
16
Join for Fights
#YQYRY8C
47647
-1
47 / 50
174
1
AssertDominance
#P8028YL9
47646
-1
41 / 50
175
21
!AmericanAdults
#CQGRYV
47628
-18
47 / 50
176
24
Alpha Rush
#282029R
47624
-4
48 / 50
177
4
#SelfMade™
#L88V99G
47595
-29
50 / 50
178
8
Boognish Rising
#8JYU29G
47546
-49
49 / 50
179
23
CastleBlackCrew
#QJP2PU0
47541
-5
44 / 50
180
31
Good Mourning
#JG090GV
47531
-10
48 / 50
181
1
Exodias
#VRL2JY2
47501
-30
48 / 50
182
15
Clan Bake
#QY28Q2P
47493
-8
49 / 50
183
13
North Carolina
#GQ8JR0
47472
-21
49 / 50
184
7
THE LAB
#YJQ8RL
47471
-1
49 / 50
185
7
#Phantom
#9JC028L
47463
-8
50 / 50
186
79
Defined
#9RU2V2U9
47461
-2
49 / 50
187
16
Last of Legends
#2CJUQCJ
47454
-7
49 / 50
188
19
!StonersUnited!
#8UL28JCL
47448
-6
49 / 50
189
20
The Prime Rib
#2VJQG0QP
47436
-12
45 / 50
190
2
Mormon A-Team
#Y2VVL8
47432
-4
50 / 50
191 RoyalAttackTeam
#2RVV229
47429
-3
47 / 50
192
2
#NYC NINJAS
#VP8PVYU
47421
-8
50 / 50
193
19
B O N E Y A R D
#URRLPL2
47418
-3
47 / 50
194
7
Treason
#L8G29Y9
47414
-4
46 / 50
195
23
Royale&Chill
#9RQLL99
47396
-18
50 / 50
196
52
AK Syndicate 2
#9VQJPL2L
47390
-6
47 / 50
197
30
CR Syndicate
#8QU0VUR
47386
-4
46 / 50
198
29
Saints Row
#YY99CUR
47382
-4
41 / 50
199
63
One Day
#2JYRV8YL
47378
-4
48 / 50
200
24
doosh mongers
#RPJGCG
47376
-2
46 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord