Người chơi

Chu kì rương, cấp của thẻ, trận đấu, bộ bài.

Hội

Thông tin, thành viên, đóng góp, chiến tích hội.

Tìm kiếm hội

Khi bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà mới.

Chiến Tích Cần Có ≤

Top 10 Người chơi

# Xếp hạng Đấu trường Người chơi Cúp Chiến tích Hội
1 #tes#
#LJGV28GV
13 6197 Follow me
2
76
Boeufmac
#9PJ8U8RY
13 6176
-21
Nova l Hispania
3
1
arktomson
#9QYY9Q8P0
13 6153
-23
Illuminati
4
15
RAmbo
#92L9QCQP
13 6149
-4
GetSwatted
5
16
无敌六
#UQQCC0JC
13 6147
-2
Illuminati
6
2
Alif
#282QVRGP
13 6144
-3
Mega Indonesia
7
2
Hisham™️
#8PJJQC2U8
13 6139
-5
Nova l Raze
8
9
Cris_Lyan¤
#20LGY08VQ
13 6131
-8
Không có hội
9
23
Nova l Bochum™
#Q9Y0PULU
13 6129
-2
Nova Esports
10
41
FakeRDMwanG
#RYY9GJLG
13 6121
-8
Nova l 大唐天子
Xem thêm

Top 10 Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên Vị trí
1 Crucible Wrath
#2LRU2J
57935 49 / 50 Hoa Kỳ
2 上海 OP Elite
#8G9VY92
57457
-478
50 / 50 Trung Quốc
3 DREAM TEAM ™
#9RLQ0PRJ
56833
-624
50 / 50 Mexico
4
1
风暴
#8VRJC2V2
56828
-5
46 / 50 Trung Quốc
5
8
Nova Esports
#9Q8PYRLL
56820
-8
48 / 50 Quốc tế
6 GulfNation™
#8CRU0LPL
56627
-193
50 / 50 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
7
4
잎새
#PGPV0GG
56004
-623
50 / 50 Hàn Quốc
8
4
Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
55831
-173
46 / 50 Quốc tế
9
5
Star Alliance
#8V00U2RJ
55812
-19
49 / 50 Pháp
10
2
Q8Team
#P0LV0QVV
55615
-197
47 / 50 Kuwait
Xem thêm

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord