Người chơi

Chu kì rương, cấp của thẻ, trận đấu, bộ bài.

Hội

Thông tin, thành viên, đóng góp, chiến tích hội.

Tìm kiếm hội

Khi bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà mới.

Chiến Tích Cần Có ≤

Top 10 Người chơi

# Xếp hạng Đấu trường Người chơi Cúp Chiến tích Hội
1 iAmJP
#2RC89GJ
13 6337 Pacuco ClanWars
2
6
omnipotent
#R0LR9RUQ
13 6335
-2
الشلقا والملقا
3
1
PUBG
#8JYRRLP8P
13 6328
-7
Nova l Raze
4
2
贾开富
#PV9LUG2L
13 6313
-15
风暴
5
2
WEN | SOM
#YVGRJRCC
13 6272
-41
Gc Grind
6
67
Pedro❤Milly™
#9JUJRY
13 6256
-16
Eu Amo O Pedro
7
10
STING
#Y9RGP829
13 6250
-6
UAE LEGENDS
8
1
小心
#Q8UUJ0JJ
13 6249
-1
不正经的养老院
9
3
❤ReaperHunter❤
#802UUL9L
13 6247
-2
Star Alliance
10
1
Loading...
#2YRUQG0CJ
13 6246
-1
Nova l USA
Xem thêm

Top 10 Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên Vị trí
1
2
上海 OP Elite
#8G9VY92
58356 50 / 50 Trung Quốc
2 风暴
#8VRJC2V2
58092
-264
46 / 50 Trung Quốc
3
3
龍溪CR
#8LQ2P0RL
57980
-112
48 / 50 Trung Quốc
4
3
Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
57937
-43
46 / 50 Quốc tế
5
3
GulfNation™
#8CRU0LPL
57239
-698
49 / 50 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
6
3
Munich Warriors
#82V9V
57179
-60
48 / 50 Đức
7 잎새
#PGPV0GG
57043
-136
48 / 50 Hàn Quốc
8
8
Arcanum
#GCRV2
56793
-250
49 / 50 Hoa Kỳ
9
5
Deep swamp
#8RJQU9CU
56715
-78
46 / 50 Nhật Bản
10
18
One eSports
#8VVJ8RG8
56693
-22
50 / 50 Mexico
Xem thêm

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord