Tìm kiếm nâng cao

Top Pháp Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 Nova FrenchArmy
#8VG2C9CJ
64075 48 / 50
2 Ad Vitam
#82UV9LV
63312
-763
47 / 50
3
2
La Team PLS
#99Y9PJUY
62504
-808
47 / 50
4 PDF Origins
#9JJRCUUY
62015
-489
49 / 50
5
2
Ad Astra
#P8RCUUL2
61604
-411
49 / 50
6 FFR-Tidus
#PQ0JQ890
61007
-597
49 / 50
7
2
Hog™️
#YGYUPQL2
60951
-56
50 / 50
8
1
Retraite Forcée
#PCYJC2U9
60857
-94
47 / 50
9
1
Ad Gloriam
#28C82PU
60741
-116
50 / 50
10
1
Karmes PDF
#8L8C2VJQ
60559
-182
50 / 50
11
1
! Innommables ¡
#2RV8YLJQ
60436
-123
50 / 50
12
4
Les Frerots
#8LUR0C0Y
60256
-180
47 / 50
13 Notorious FR
#88G0JYR2
60153
-103
47 / 50
14
1
яeвorn
#8LRG8UCQ
59979
-174
49 / 50
15
8
BlackStars
#9Q2GGUC9
59958
-21
50 / 50
16
6
Sneaky Goblin
#Y8PUVGG9
59873
-85
50 / 50
17
8
ИΔUGHTY PΔИDΔ
#9VVRR2Y8
59807
-66
50 / 50
18
1
Nova FA 2
#8V2PPGVG
59674
-133
50 / 50
19
1
Rising Night
#9Q2R0C0V
59647
-27
45 / 50
20
3
discdrivin
#2L22L8C
59644
-3
48 / 50
21
5
Cthulhu eSports
#82Q0VRRU
59635
-9
45 / 50
22
1
! Alliance Fr
#9YLRLG09
59632
-3
47 / 50
23
4
Sons of Plop
#22G2QYR
59580
-52
47 / 50
24
4
BS Esport Pro
#P22VP929
59479
-101
48 / 50
25
4
WoT
#29LPY
59426
-53
47 / 50
26
2
Phantoms Push
#8QQ8YRUV
59272
-154
44 / 50
27
13
Sang Royale
#CJQLP2
59234
-38
46 / 50
28
2
Pirates
#RVPJJQP
59004
-230
48 / 50
29
1
Ad Lucem
#L02V2Q0
59000
-4
48 / 50
30
1
ComeBack
#989VGGV8
58943
-57
48 / 50
31
11
ADULTES KILLERS
#2JJRGP
58862
-81
50 / 50
32
2
Karmes PDF 2
#8Y0LRR92
58768
-94
49 / 50
33
3
GE eSport
#9L98R20R
58705
-63
49 / 50
34
1
4 Humanity
#2VVYLYGV
58678
-27
46 / 50
35
1
#BluePower
#208YV2J
58647
-31
50 / 50
36
5
C.R.E.A.M
#9GQ0J0PV
58581
-66
48 / 50
37
2
Amaterasu
#9QQYYY22
58576
-5
48 / 50
38
1
is from FR
#C89GGJ8
58488
-88
49 / 50
39
7
Adult Savage FR
#8JPL8V
58412
-76
45 / 50
40
2
Nova I Carlin
#98UJ9Y2R
58366
-46
46 / 50
41
7
Fr Revenge
#9UP8PCJU
58306
-60
50 / 50
42
5
Elite FR
#2L88YPJJ
58287
-19
49 / 50
43
1
BLACKSTARZ
#9PQPRQLC
58279
-8
50 / 50
44
2
CARNAGE
#RYRYJU
58253
-26
49 / 50
45
5
Les Daltons
#2CR29UJ9
58247
-6
48 / 50
46
4
FRANCE
#8LRURPV
58235
-12
49 / 50
47
10
!lluminati
#298QVRGL
58188
-47
49 / 50
48
9
French Wave 1
#200YJ2L8
58105
-83
49 / 50
49
6
Psycho Clash
#9QPQR28
58099
-6
47 / 50
50
5
la garde
#82VLQ90
58063
-36
49 / 50
51
3
Euphory
#2Y8GQVP8
58004
-59
48 / 50
52
1
Band of Adultes
#9LVQLR
57964
-40
45 / 50
53
3
Les Poches
#28PJVUC
57928
-36
49 / 50
54
2
EtiCa
#8Y9J29RR
57894
-34
49 / 50
55
6
"SUPERNOVA"
#2LYG2VCC
57813
-81
45 / 50
56
6
$partiate$
#9RR0Q0
57805
-8
47 / 50
57
2
#DTFR ELITE
#JGUV98V
57782
-23
49 / 50
58
5
10.8 Return
#2QRCYLV
57779
-3
50 / 50
59
1
France
#28L82GY
57694
-85
49 / 50
60
15
Andromède
#29QQLLL9
57609
-85
45 / 50
61
4
#ElitePower
#22G0909Q
57607
-2
49 / 50
62
6
Scylla eSports
#8VYPCVQ9
57567
-40
48 / 50
63
4
La Squadra
#2Y0VQYCL
57553
-14
49 / 50
64
15
100% Gaulois!
#9VYCYPU2
57531
-22
47 / 50
65
1
$degivrance$
#PGJGLQPL
57521
-10
47 / 50
66
3
Zizicopter
#G880GC
57484
-37
50 / 50
67
7
Amnæsıa Unıted
#CQURLQU
57438
-46
48 / 50
68
5
! ⏩⚡ ISSOU ⚡⏪ !
#89QYYU98
57433
-5
50 / 50
69
2
Avalanche Fr
#PLL20V
57414
-19
47 / 50
70
4
Latitude 49
#8RG2P9
57404
-10
49 / 50
71
1
IMPERIAL
#99LLYPCJ
57384
-20
44 / 50
72
2
Envy Us
#9LRCJ2J9
57371
-13
40 / 50
73
6
Shadow™️
#PRJYULJP
57299
-72
48 / 50
74
1
$partiate$ 2
#Y90UQYG
57245
-54
49 / 50
75
4
French Team
#GRPPRV
57230
-15
49 / 50
76
2
DARKSIDE
#2GUGP8P8
57209
-21
49 / 50
77
7
French Touch
#PCQ2U98
57186
-23
50 / 50
78
5
La Meute
#PGJ280
57175
-11
47 / 50
79
7
"DAMN"
#YYU0QLU
57127
-48
50 / 50
80
1
TT Flingueurs !
#899LGPU
57112
-15
50 / 50
81
5
Champions
#9JQPQJ29
57019
-93
45 / 50
82
5
Auvergnat touch
#2UJ0LGLY
57018
-1
50 / 50
83
2
HSFR
#2G2U2QG
56999
-19
48 / 50
84
3
I Eat Noob
#29QR0P
56980
-19
46 / 50
85
3
Gravity™
#PC29P99Y
56967
-13
50 / 50
86
3
BREIZH
#LGJYYP
56967
0
49 / 50
87
7
!➕Conquistador➕
#8PVUGCU
56952
-15
50 / 50
88
13
French Fratrie
#20V92LUU
56949
-3
47 / 50
89
1
яeвorn тo fíght
#8GQLUV2U
56938
-11
48 / 50
90
3
French Legacy
#2QLLQVYC
56938
0
50 / 50
91
14
Les sombrefers
#L809Q
56930
-8
48 / 50
92
6
BS Assembly
#9V89UQGL
56834
-96
42 / 50
93
3
! IZI BANGS !
#GULCYQY
56795
-39
49 / 50
94
1
-DeadPool-
#80QURU2
56766
-29
50 / 50
95
19
CRFuZion
#828RJRY
56741
-25
44 / 50
96
8
FR TEAM LL
#2YLCQRG9
56725
-16
48 / 50
97
9
France
#2P8CCLV8
56716
-9
43 / 50
98
4
Alterans
#8GQJ8Q
56710
-6
49 / 50
99
8
AdopteUnGamer
#8LYPPL
56679
-31
45 / 50
100
8
honnête crew
#PCGV0C9U
56678
-1
47 / 50
101
2
ØriginsWarriørs
#82LUYYLY
56651
-27
49 / 50
102
2
bat à clan
#8PJYY0L
56648
-3
49 / 50
103
9
l'As de Trêfle
#U9UJ0R
56642
-6
50 / 50
104
5
Glaives Noirs
#R2LGUG
56636
-6
45 / 50
105
8
*FRENCH crew*
#PCLYVP
56612
-24
47 / 50
106
5
clash united
#RUCLVG9
56605
-7
49 / 50
107
12
La Team PLS 2
#P8Y9JJYQ
56588
-17
48 / 50
108
10
Royale Army
#VL9UPUU
56582
-6
42 / 50
109
6
Rising Stars
#2RYP8GPQ
56560
-22
46 / 50
110
3
! Alliance Fr2
#9QP2GUPC
56499
-61
47 / 50
111
9
Breizh Royale
#Y08L2CU
56475
-24
47 / 50
112
20
4TG
#22V8CP0
56430
-45
45 / 50
113
10
Ambition
#28J22C29
56420
-10
49 / 50
114
16
!BrooklynFellas
#R909G20
56402
-18
46 / 50
115
16
Ulteam
#9CVGYJUQ
56390
-12
49 / 50
116
2
Karmes PDF 3
#2C8L2299
56372
-18
50 / 50
117
52
Alpha Crew
#9G08J0YJ
56336
-36
49 / 50
118
1
Notorious FR 2
#89VVUPLU
56324
-12
46 / 50
119
2
!n Extremis
#8R2QUP
56310
-14
50 / 50
120
15
#OVERiDE
#8VLPLR29
56254
-56
49 / 50
121
6
Adultes on Line
#2LP0P0VJ
56253
-1
47 / 50
122
4
Clash N'Roses
#VU90VY
56225
-28
48 / 50
123
10
*TaZzClans*{FR}
#8RRRQL2
56217
-8
49 / 50
124
9
! Alliance Fr4
#PP29LQQR
56207
-10
49 / 50
125
9
#EliteOrange
#9P0V8PLL
56203
-4
49 / 50
126
6
#PoseyBrow
#9QJ8090
56201
-2
49 / 50
127
1
Clash Regal ♤
#9ULJQVU8
56199
-2
45 / 50
128
3
Royal~Arrow
#22GQU9U
56194
-5
49 / 50
129
19
Upsilon
#9LJC8VPG
56170
-24
45 / 50
130
6
Les Legendaires
#8GPQQV88
56158
-12
47 / 50
131
11
France arena
#VQQCPQ9
56147
-11
47 / 50
132
6
Adulte France
#8GJ8GUL8
56144
-3
49 / 50
133
11
alsace
#2G0J0J
56130
-14
50 / 50
134
12
30 ans Rookies
#JLG8C9
56121
-9
46 / 50
135
2
Les Berserkers
#9V2JGJG8
56102
-19
47 / 50
136
14
d'angers
#8YL9L0
56098
-4
43 / 50
137
5
Wild Piraterie
#9YVUJCCR
56089
-9
50 / 50
138
19
!EMPIRE FR!
#PPQRQY
56067
-22
50 / 50
139
2
! Alliance Fr3
#P2GVLGCQ
56054
-13
47 / 50
140
20
Gemme le noir
#L88G2YP
56048
-6
49 / 50
141
6
Mentalteam
#PP0UYCPG
56029
-19
48 / 50
142
13
BlackStars 2 ⚫⭐
#PYY0PQ9P
56020
-9
50 / 50
143
9
adultes elite
#222JPJQG
56003
-17
48 / 50
144
5
Adultes Team Fr
#8CJPLC
55989
-14
48 / 50
145
6
extra-time
#YVPLLLV
55988
-1
43 / 50
146
3
Les FrenchiesTM
#2JCUCQP
55984
-4
49 / 50
147
1
Controverse
#2Q0Q8CJR
55972
-12
46 / 50
148
13
ANTARES
#RQPLP0
55971
-1
48 / 50
149
10
Adultes Arenes
#9Q9QR0
55951
-20
49 / 50
150
3
Vikings Legends
#8R22V0JP
55935
-16
49 / 50
151
12
!lluminati 2
#P8RJRCP9
55918
-17
50 / 50
152
6
les gaufres
#9UP92YLJ
55914
-4
49 / 50
153
17
keh academy
#20VPJ200
55911
-3
43 / 50
154
32
Phantoms Kush
#Y8V8Y2G
55881
-30
49 / 50
155
15
Alsace
#P09QQR0
55872
-9
50 / 50
156
6
PhoenixOP
#9V8Y2GLY
55864
-8
45 / 50
157
51
Attaque !!
#28822QL
55849
-15
44 / 50
158
20
Black Hole
#9VJLC0L9
55844
-5
48 / 50
159
5
"KLASH"
#8PPJJL88
55842
-2
46 / 50
160
4
ASSASSIN-FR
#2GYQVRL
55824
-18
49 / 50
161
7
LES AFFRANCHIS
#PGJJP8V
55818
-6
44 / 50
162
11
"A11FED" Royale
#QU2PUVL
55805
-13
47 / 50
163
27
SI VIS PACEM
#PL29JGPL
55799
-6
50 / 50
164
9
Abominatos
#Q8V9J
55799
0
49 / 50
165
1
maitre
#2YL00QCC
55798
-1
48 / 50
166
25
La Tulipe Noire
#8YRVRQ
55794
-4
48 / 50
167
6
FRENCH INVASION
#YCQLYV0
55789
-5
50 / 50
168 Drunky Monkey
#8P0PPQU8
55725
-64
48 / 50
169
166
WarxUnion 2
#2UQ2VCCC
55722
-3
50 / 50
170
13
Game of Clash
#8QYP2LRL
55712
-10
50 / 50
171
3
les hyenes
#J8UQP2
55708
-4
50 / 50
172
4
French Punch
#LRP9U90
55700
-8
50 / 50
173
3
French™
#QQPG2R9
55688
-12
44 / 50
174
35
*Bora-Bora*
#PQUGQ9
55672
-16
48 / 50
175
10
Volcom
#GQRJC
55672
0
50 / 50
176
31
lcl mameeeeeene
#C2R9J8Y
55635
-37
48 / 50
177
6
$partiates
#22QRR2Q
55634
-1
50 / 50
178
10
Magic Crew
#8P2CQV8
55621
-13
49 / 50
179
4
Actifs France
#2Y0JRGY
55619
-2
48 / 50
180
13
RoyaLoulou
#22P0UGV
55613
-6
47 / 50
181
14
4 Eternity
#8U89V9GV
55613
0
47 / 50
182
2
One Piece
#JPJG208
55610
-3
50 / 50
183
16
les affrenchis
#22GCR8U8
55602
-8
48 / 50
184
2
4 Generosity
#2UQCUG2P
55583
-19
43 / 50
185
186
Once upon atime
#2YU20L9U
55572
-11
48 / 50
186
5
ASSE
#JJ09U
55525
-47
47 / 50
187
15
KLT Fighter
#202QPUYU
55499
-26
48 / 50
188
9
#ASAB#
#8UV0P2
55494
-5
49 / 50
189
4
La mousse tache
#P9JCC8Q0
55494
0
50 / 50
190
10
"LES TITANS"
#902J28
55481
-13
49 / 50
191
3
! Forteresse !
#PQ9GRCLR
55481
0
49 / 50
192
10
Porygon
#RPRUV9C
55477
-4
48 / 50
193
12
akatsugeek67
#89JYL8Y
55461
-16
47 / 50
194
9
Ambitionz FR
#Y8G8C
55455
-6
49 / 50
195
11
ArchiGay Crew
#L092CLY
55448
-7
49 / 50
196
22
45CLAN
#U922L8Q
55448
0
48 / 50
197
28
Adult SavageFR3
#98VJPRP
55444
-4
45 / 50
198
17
#ClashAcadémie
#YLP999
55433
-11
49 / 50
199
5
# French Kiss #
#VPPVPCP
55431
-2
50 / 50
200
10
viking francais
#2P8RL2L
55409
-22
49 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord