Tìm kiếm nâng cao

Top Cộng hòa Dominican Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1
1
Nova l MANGÚ™
#8JQP02QQ
59384 50 / 50
2
1
X-Name♨️
#8JUJRR0R
58565
-819
50 / 50
3 Game Over [RD]™
#8LP8QLYQ
57474
-1091
49 / 50
4 Latin Souls
#8P08R98P
57457
-17
49 / 50
5 Akatsuki™
#98P2QPGY
57117
-340
50 / 50
6 LATIN Larry's
#2YLGV2JU
56310
-807
48 / 50
7 ¡X-Name!
#99RLUJQG
56227
-83
49 / 50
8 KINGS LEGENDARY
#92RV9YC9
55199
-1028
49 / 50
9 Nova I MANGÚ®
#8VPJVU9L
54651
-548
49 / 50
10
1
NpM 4Life
#LJVR08
54112
-539
39 / 50
11
1
"FuRia OsCuRa"
#2LQ0LRV
53781
-331
50 / 50
12
2
Competitivos RD
#9QPYJL9Q
53668
-113
40 / 50
13 Avengers
#U9V8GP
53437
-231
50 / 50
14
1
chadow rd
#90PQU9UV
53429
-8
50 / 50
15
1
Nova I MANGÚ©️
#9RQC2UUU
53315
-114
50 / 50
16
2
-Dark Pirates-
#288VCC
53233
-82
44 / 50
17 Mangu Warriors
#88G0G2
53147
-86
50 / 50
18
1
Dominicano
#RLG2YL
53093
-54
49 / 50
19
5
Dragon HunterDr
#R09CJ9
53072
-21
39 / 50
20
4
TEAM POWER RD
#8PYUJ289
52986
-86
50 / 50
21
2
Without Fear™
#PYC80CV8
52910
-76
46 / 50
22
1
Dinastía RD
#28UVJUGJ
52840
-70
47 / 50
23
1
锦州、兄弟部落
#VUJGJC
52807
-33
45 / 50
24
4
100% RD
#2VL8VQPY
52718
-89
49 / 50
25
13
X-TREME RD™
#9URV2JR2
52653
-65
39 / 50
26
4
Flow mafia DL.
#9RVRGL8P
52633
-20
50 / 50
27
2
DominicanRoyale
#8U8PLGC
52572
-61
50 / 50
28
3
DirtyPlayersRD
#Q0P9R0P
52495
-77
43 / 50
29
2
Nova
#PRVPQ8L
52436
-59
50 / 50
30
2
avast
#2UP02RRL
52427
-9
48 / 50
31
5
Furia Oscura RD
#2R9G8J9P
52426
-1
49 / 50
32
2
Dominican
#9QGPYC
52422
-4
42 / 50
33
2
LOS DOMINICANOS
#J09Q929
52284
-138
48 / 50
34
2
GG IZI
#2RLLLRGQ
52104
-180
50 / 50
35
1
Access Denied!
#QG92R9
52080
-24
48 / 50
36
3
almas guerreras
#8VQPQP
52031
-49
50 / 50
37
2
San Carlos
#JCRVLQJ
51774
-257
49 / 50
38
1
Los Yonkou.
#8YR8PLGL
51757
-17
50 / 50
39
4
Clash Royale RD
#GCG02YQ
51707
-50
45 / 50
40 KINGS OF SPARTA
#2GYULRL2
51683
-24
44 / 50
41
3
Golem Strike
#YG98U20
51682
-1
46 / 50
42
1
Hydra Z
#8P089GL
51643
-39
50 / 50
43
1
death squad RD
#P20GYQLC
51621
-22
46 / 50
44
9
Dictadura RD
#2C8LVLUU
51545
-76
47 / 50
45
3
Dominican FUll
#QYQRCU
51350
-195
50 / 50
46
7
DR Dominators
#RG0L8R
51313
-37
50 / 50
47 Los Intocables™
#28CJ8U8Q
51143
-170
46 / 50
48
1
El clan RD
#L0RCLJQ
51133
-10
50 / 50
49
3
Big Brothers
#8PPJGVL2
51101
-32
49 / 50
50
9
TeamRoyale
#90CJU8YY
51101
0
45 / 50
51
1
dominicano
#82VJ9VVR
51090
-11
50 / 50
52
4
INVASORES
#R89CG2
50987
-103
50 / 50
53
2
la rabia Rd
#PQU2RPY2
50963
-24
48 / 50
54
7
FUERZA LATINA
#82L2C82
50930
-33
48 / 50
55
3
Platano Power
#29P9L9L
50883
-47
50 / 50
56
1
4EverUs
#2JYYJGJ
50849
-34
49 / 50
57
6
Dominican kings
#898GY0GR
50830
-19
42 / 50
58
4
Quantum Core
#2Q9Y02P2
50810
-20
48 / 50
59
1
Activos RD!
#Y2VCVP2
50802
-8
50 / 50
60
5
Electric Larrys
#P0QLQGQC
50781
-21
42 / 50
61
4
9000
#29U22802
50755
-26
47 / 50
62
6
#DominicanUnion
#PCRU9Y
50725
-30
50 / 50
63
9
Dominicanos Bad
#VV0RY2V
50719
-6
46 / 50
64 BlackList
#280YC2G
50682
-37
50 / 50
65
14
Antwarriors ☘
#8QQC2URC
50629
-53
50 / 50
66
4
Ball Busters
#2RPPVLU8
50606
-23
40 / 50
67
5
TITANS OF R.D
#8GVG2PR2
50604
-2
48 / 50
68
2
los niños malos
#9P822LQ2
50602
-2
48 / 50
69
6
RD latinos
#2J2GJUQJ
50570
-32
48 / 50
70
10
Big Bang
#8G2VLLRY
50434
-136
50 / 50
71
2
#RG4L
#2Y209RLQ
50418
-16
49 / 50
72
13
Combatientes RD
#92CJU980
50399
-19
48 / 50
73
1
Bella Vista RD
#888JC922
50341
-58
50 / 50
74
3
Smash Bros RD
#GV92LP
50327
-14
50 / 50
75
6
DominicanSparta
#2VR9JQ
50279
-48
44 / 50
76
14
Dominican
#P0V9JU2V
50173
-106
49 / 50
77
10
BFPP Family
#YJ0GL0LJ
50143
-30
50 / 50
78
11
Dominican Sport
#99JPGG22
50077
-66
49 / 50
79
12
Latinos S2K
#282GVGY9
50076
-1
49 / 50
80
8
Dominican Power
#9C0GQ2U8
50069
-7
48 / 50
81
3
RD-809
#UGPG0J
50056
-13
50 / 50
82 RD Team
#2UCG9RG
50050
-6
50 / 50
83
6
Gente Seria RD
#2QG2LGLG
50006
-44
47 / 50
84
3
LIBERTY DRAGONS
#YG0Y8JY2
49997
-9
44 / 50
85
7
guerrerosRD
#P828RJJP
49958
-39
50 / 50
86
10
Guardia Esports
#P80GUC2R
49889
-69
43 / 50
87
31
1/4 D'Luna
#2YRUJ0CP
49819
-70
40 / 50
88
5
DominicanBeLike
#R9RQC9J
49804
-15
43 / 50
89
21
inmortales
#PPJGPR2L
49707
-97
47 / 50
90
5
Dominicanos❤
#P9JJG8V0
49694
-13
49 / 50
91
34
DONTCRY
#QLQUJYY
49685
-9
41 / 50
92
14
THE SHADOW
#L902YQG
49673
-12
49 / 50
93
1
La Liga R.D.
#2RYU8R2
49670
-3
47 / 50
94
1
Cheessy
#YP80LCL
49664
-6
48 / 50
95
5
♨Dark Empire♨
#PC92JGLR
49631
-33
50 / 50
96
10
DoMiniCan EliTe
#2P22CURC
49601
-30
45 / 50
97
1
DominicanKing
#8QLRCL0L
49545
-56
40 / 50
98 lapatanamusical
#VPQ2JV
49516
-29
50 / 50
99
61
"Legión Elite"
#2YYYL0LC
49466
-50
47 / 50
100
1
#NoBultoR.D
#8V0LVLCL
49438
-28
49 / 50
101
1
RoyalQuest
#8L8PVYQQ
49434
-4
50 / 50
102
37
flash
#P8J8VQP
49392
-42
48 / 50
103
2
Dominicanos
#CPYRUV
49355
-37
50 / 50
104
7
Brazzers RD
#9UYQ2QV2
49355
0
48 / 50
105 Buca pleito
#2LJPJQ
49354
-1
50 / 50
106
6
The Breiles
#28VVLCPG
49344
-10
48 / 50
107
4
R.D Kindom
#P9LV2C
49324
-20
44 / 50
108
1
RepublicDominic
#88G828Y0
49321
-3
50 / 50
109
44
Plomo Xpress
#29QJLCG9
49296
-25
39 / 50
110
25
GBH
#828RLGG
49283
-13
50 / 50
111
10
FBTK
#LJC8VU
49269
-14
50 / 50
112
5
TEAM PODER RD
#9QJYV0Q0
49245
-24
48 / 50
113
7
%100 Dominicano
#RPG0UCJ
49219
-26
44 / 50
114
62
MANGU SQUAD™
#9YJP82PR
49211
-8
37 / 50
115
4
CLAN FLECHA
#PVC8PU80
49136
-75
46 / 50
116
8
furia RD
#G9G2V9U
49102
-34
50 / 50
117
1
dark shadows
#2UQPQ08R
49095
-7
50 / 50
118
3
dominican cxa
#2PCJV020
49077
-18
45 / 50
119
15
The Avengers
#2LLVL9Q9
49071
-6
44 / 50
120
11
-LatinOne
#P8PRQ0G2
49049
-22
43 / 50
121
7
TeamRD
#28VJGYCL
49043
-6
44 / 50
122 El Final
#8LVCVV99
49039
-4
50 / 50
123
10
Dark masters
#8CP8G2G
49000
-39
50 / 50
124
10
Demasiado Kruel
#2V2828P
48997
-3
50 / 50
125
47
Black Dead
#9LJ8GR
48996
-1
40 / 50
126
3
DOMINICAN RD
#R9UU299
48925
-71
45 / 50
127
1
Dominicans 100%
#2QY2R8G2
48920
-5
39 / 50
128
3
The Lions Ganja
#2UJ2YVPP
48904
-16
44 / 50
129
10
sobamela
#2GC2QUUY
48864
-40
43 / 50
130
4
AMIGOS
#29J8QVQ
48852
-12
49 / 50
131
12
Clan of Winers
#R0L2QYL
48830
-22
50 / 50
132
3
NoVa sport RD
#9YYGQ99V
48796
-34
48 / 50
133
3
Nova I Joker
#9YCJ2RJ9
48766
-30
49 / 50
134
10
Libertadores
#22JYJ2J
48715
-51
41 / 50
135
32
OASIS
#PGPYV292
48669
-46
47 / 50
136
3
Lo Rompe Sieso
#8J2LVJ2
48653
-16
43 / 50
137
24
domi.sports
#Y0VQPLQG
48646
-7
47 / 50
138
8
RD809
#PQPYG9
48642
-4
44 / 50
139
2
team latinos 2
#JRURGGY
48588
-54
47 / 50
140
6
Dominicanosfull
#J2UCLR8
48583
-5
46 / 50
141 DR-809-ELITE
#889UYPC
48581
-2
44 / 50
142
4
theRoyalBros
#29RJC2U0
48547
-34
49 / 50
143
1
DOMINICANO 100%
#PQ229U90
48523
-24
50 / 50
144
11
-RD-Legend
#LUR0RU8
48500
-23
50 / 50
145
9
Los Empotrador
#PY9J8V99
48486
-14
50 / 50
146
79
los gerreros
#P89ULV0G
48467
-19
37 / 50
147 PlatanoPower RD
#2RRUCUU8
48455
-12
50 / 50
148
16
Plátano Power
#2UCYP0V
48454
-1
50 / 50
149
9
Dominican Crew
#Q0R0CYR
48442
-12
47 / 50
150
23
PlatanoPower RD
#988LGYYJ
48390
-52
44 / 50
151
5
El perla negra
#9G2P2JR
48378
-12
45 / 50
152
14
Clan's Assassin
#82RLLPU
48358
-20
44 / 50
153
6
Legion Delta
#VJ9G8CG
48350
-8
50 / 50
154
19
Esparta RD!
#GCQYPQ9
48318
-32
48 / 50
155
6
Dominican
#Q88JG2C
48288
-30
50 / 50
156
6
halterofilia
#2VPLQGY
48277
-11
50 / 50
157
6
lap sap
#UY92L9
48267
-10
50 / 50
158
6
⚡Infernus⚡
#8RV2GCYY
48241
-26
50 / 50
159
11
Domiclan X2
#88RRGYCQ
48235
-6
50 / 50
160
2
%RD
#8C90
48229
-6
39 / 50
161
3
platano power
#V08QCY2
48214
-15
50 / 50
162
14
★Masters RD★
#VLPG0UY
48159
-55
50 / 50
163 CARTEL de R.D
#PPCQU90C
48136
-23
39 / 50
164
7
dominican power
#9CGG0G8Q
48112
-24
50 / 50
165
20
REPULICDPONS
#2PLRY2GC
48080
-32
49 / 50
166
16
UNDERWORLD
#8Q8URGYL
48061
-19
46 / 50
167
49
Universal CR-RD
#PCJLPGPV
48032
-29
37 / 50
168
3
-Kingdom RD-
#RQY8JJ
48031
-1
48 / 50
169
27
LMÑ
#Q9Y9JCC
48007
-24
38 / 50
170
2
soy dominicano
#2YPYRRY9
47998
-9
50 / 50
171
4
De nivel RD
#9GU29V0R
47949
-49
50 / 50
172
4
Indestructibles
#9P0UGR9R
47934
-15
50 / 50
173
63
KINGS OF CLASH
#P82GJV8J
47857
-77
40 / 50
174
9
ThreeCrowns™
#PR2LVG88
47770
-87
47 / 50
175
11
michaelsosa
#9V2PY9YQ
47745
-25
50 / 50
176
6
Yanikeke Astral
#Y8LU0C
47734
-11
39 / 50
177
8
Solaris
#9Q9YPV92
47643
-91
47 / 50
178
13
desertores rd
#P0RR8VL8
47533
-110
50 / 50
179
2
Team Sunix R.D.
#G0PGR
47527
-6
50 / 50
180
3
LOS 12 DIcipulo
#P8J2C8QV
47515
-12
40 / 50
181
3
MANGÚ RD
#RCG8U00
47493
-22
35 / 50
182
2
Neuro team
#980QR8CC
47492
-1
50 / 50
183
10
TEAM RD PRO
#PCLRQUQ0
47429
-63
50 / 50
184
10
#TeamGG!
#Y90CCPPG
47393
-36
44 / 50
185
16
Angels Warriors
#LUQG8QL
47375
-18
42 / 50
186
10
Dominicans team
#LL98QGY
47358
-17
50 / 50
187
16
Rd knights
#2L090Q0
47344
-14
40 / 50
188
11
dominicansclub2
#220G9UG0
47322
-22
45 / 50
189
6
DCXA
#8RQC98Q
47315
-7
50 / 50
190
2
Los Ñigomoty
#9GR2JQ9P
47313
-2
50 / 50
191
2
DominicanEmpire
#99CGVLQ
47287
-26
50 / 50
192
2
Dominicans 100%
#YU9UY9Q9
47256
-31
46 / 50
193
5
la familia
#PJ02LP9Q
47234
-22
46 / 50
194
14
Todo Poderoso
#YYGUQQY0
47230
-4
50 / 50
195
8
ROYALE R.D.
#22RJ8UV
47200
-30
38 / 50
196
4
M.I.N.I P.R.O
#YL9R8GQL
47158
-42
49 / 50
197
5
Claneitor
#Q2JCLG2
47145
-13
35 / 50
198
8
Dominicanos 2.0
#Y0R2J0JJ
47145
0
43 / 50
199
16
GuardiaNocturna
#UQR0UP
47105
-40
47 / 50
200
31
Resurrección RD
#29VUPJY0
47089
-16
44 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord