Tìm kiếm nâng cao

Top Đức Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 provocatione™
#9Y8YVJYP
62948 49 / 50
2
5
EpicShockZz ❤
#2YG28L9R
62123
-825
49 / 50
3
1
Munich Warriors
#82V9V
61927
-196
48 / 50
4 German-Stars
#L09LP
61784
-143
50 / 50
5
4
Utopia™
#P8J2P8Q8
61439
-345
50 / 50
6
2
Nova l Germany
#PLYVU2G
61043
-396
50 / 50
7
2
Sandstorm GER™
#P0PYC2UR
60950
-93
47 / 50
8
5
UNAUFHALTSAM
#L0QPV
60893
-57
46 / 50
9
3
Biggi's Bande
#P9VLJRRR
60743
-150
48 / 50
10 ⚡️SD United⚡️
#9JYR0VYG
60530
-213
49 / 50
11
2
DEHA eSports
#9C02Q9RJ
60359
-171
47 / 50
12 Die Tafelrunde
#YQVJ9L
60340
-19
49 / 50
13
2
Supremos™
#99Y09VG2
60295
-45
48 / 50
14 Competo
#PPU92L99
59996
-299
48 / 50
15 Kasalla
#9YQ9V0UQ
59977
-19
50 / 50
16 Cgn Warriors
#JQRUVYY
59857
-120
48 / 50
17 SK Germany
#9VY8CJPQ
59795
-62
47 / 50
18
3
CGN-Legends
#9QV8U88P
59592
-203
48 / 50
19 Osmanli 1453
#8LPVRUJQ
59423
-169
50 / 50
20
2
RoyalFlush™ DE
#P0CJUG28
59416
-7
50 / 50
21
3
Munich Fighters
#LVL8GP8
59298
-118
48 / 50
22
3
Rocket's
#28V2QQ9C
58702
-596
50 / 50
23
3
Eiseskälte
#GP9GRQ
58673
-29
47 / 50
24
2
KriegsGötter
#GCPQJJJ
58547
-126
48 / 50
25
2
TryElite
#98J90LRP
58483
-64
49 / 50
26
1
Ðimension Y
#990QRV2L
58476
-7
48 / 50
27
1
Nova l Ger 2
#2YJYJLR2
58468
-8
45 / 50
28
2
Ðimension X
#9800PPPG
58330
-138
44 / 50
29
7
#Adler
#2Y2CLVJ8
58295
-35
47 / 50
30
4
FLKloppa
#GR80Y9J
58282
-13
49 / 50
31 VantaBlack
#LG0CC98
58197
-85
48 / 50
32 AllstarsGermany
#98VCQV88
58173
-24
50 / 50
33
4
Titan Gods
#8QYRCGGC
58143
-30
48 / 50
34
4
Platin Bananen
#8GUPGYVY
58127
-16
47 / 50
35
2
༺ᏕᏢᏐᏒᏐᎢ ᎻᎪᎳᏦ༻
#LYR90J2
58124
-3
50 / 50
36
1
!GermanKings!
#J8LY0J
57890
-234
49 / 50
37
2
BigFαμιλυ
#9LLJJJQ2
57872
-18
48 / 50
38
3
Strohhutbande
#2J80CR9
57852
-20
49 / 50
39
3
Emperiial
#P92CJL0R
57844
-8
50 / 50
40
4
Titan Bananen
#8Y9LY8CC
57789
-55
47 / 50
41
7
Gravity Zero™
#Y8YGRCQV
57784
-5
50 / 50
42
2
Mercadians
#22PQUY0U
57766
-18
49 / 50
43
14
PredatorZGaming
#9YP0U2QU
57669
-97
44 / 50
44
5
Neon Bananen
#8PRPP00J
57623
-46
50 / 50
45
5
Munich Veterans
#9LG8VC89
57551
-72
45 / 50
46
1
Dunkle Armee
#2JVJQCJU
57494
-57
50 / 50
47
4
GERMAN ELITE
#2U982
57461
-33
50 / 50
48
2
[24/7] Slayers
#URPJJPL
57411
-50
49 / 50
49
5
Resurrection™
#8PR98UYV
57337
-74
48 / 50
50
4
ORBIT
#2U8PJUPV
57328
-9
49 / 50
51
2
Tactical Win™
#PQQQYVL
57306
-22
48 / 50
52
1
OddNation
#G8R890L
57268
-38
49 / 50
53
64
pirats of clash
#8202GG
57254
-14
50 / 50
54
7
German Royals
#2PUUQYGJ
57253
-1
47 / 50
55
6
ChillKröten
#9JPLCJU
57201
-52
47 / 50
56
4
Munich Kings II
#PJ98QUUR
57174
-27
49 / 50
57
1
Altes Eisen
#2JQ8GR8G
57162
-12
50 / 50
58
4
German Alliance
#GYY8JJ
57151
-11
41 / 50
59 German-Legends
#20QLPG98
57135
-16
46 / 50
60
11
SC-Gaming™
#2L2LLYU2
57090
-45
49 / 50
61
7
!CLASH OF DORF!
#YLCLRCR
57076
-14
47 / 50
62
2
High Potentials
#89Q8CCV
57075
-1
46 / 50
63
3
# SK Lation #
#V92LG
57025
-50
49 / 50
64
4
GERMAN HELLFIRE
#2JJYG902
57016
-9
47 / 50
65
8
ELYSIUM
#L0G029
57003
-13
50 / 50
66
13
Gold's GYM
#8902RQR
56946
-57
48 / 50
67
3
Das Quartal
#P99LC0GQ
56941
-5
47 / 50
68
10
Invincible™
#8209VYC0
56928
-13
46 / 50
69
6
HighLife™
#92U0VPJ2
56879
-49
47 / 50
70
1
#Brainiacs
#LJ92PY
56877
-2
47 / 50
71
7
UNAUFHALTSAM |
#8PVJ0JQL
56854
-23
49 / 50
72
19
⚡️SD Royal⚡️
#8YQCGGPY
56818
-36
47 / 50
73
1
Götterschmiede
#82PUJYP
56801
-17
45 / 50
74
9
NoMerci
#QV9JULP
56776
-25
44 / 50
75
8
Authentic
#2P0Y9JJL
56754
-22
47 / 50
76 Notorious DE18+
#8URJYQJ9
56752
-2
50 / 50
77
5
Die Kreuzritter
#R0Q92RJ
56716
-36
47 / 50
78
2
! CR Nightmare
#8G9JV2VL
56716
0
45 / 50
79
4
Munich Brawlers
#P0Y9PJJ
56702
-14
45 / 50
80
16
#ClashArmy
#8UVG2L
56674
-28
46 / 50
81
1
Ger Alliance 2
#9GRYUGU0
56672
-2
50 / 50
82
1
Head of Büschel
#8UVGQ8UQ
56610
-62
50 / 50
83
2
Kellermeister
#9PULY8J2
56510
-100
49 / 50
84
29
#FresherThanYou
#GJ9G9R
56487
-23
48 / 50
85
8
Competo I
#P0Q0PV99
56486
-1
49 / 50
86
1
#Ehrensache
#QQQUP2R
56442
-44
48 / 50
87
1
#Eskalation
#8R9289Q2
56440
-2
49 / 50
88
2
Berlin
#2LVVGC
56422
-18
50 / 50
89
5
Ü30 Halunken
#2RUPU2P
56372
-50
50 / 50
90
4
Bavarian Bulls
#P9UU0CVR
56352
-20
48 / 50
91
29
Enemity™️
#9L28L200
56308
-44
48 / 50
92
1
Nova Esports DE
#9YRVCURQ
56281
-27
44 / 50
93
28
#DELTA Force
#8U02PU2Y
56252
-29
49 / 50
94
1
Banditos™
#8000YPRR
56234
-18
48 / 50
95
1
The dark knight
#RPPQP0R
56225
-9
50 / 50
96
17
50 Warriors
#P22QYCJV
56169
-56
50 / 50
97
4
The Unity
#GUR9RQ
56135
-34
49 / 50
98
4
TacticalPlay
#8UGP8UYL
56131
-4
49 / 50
99
76
SK Free2Play
#YUL0VYPJ
56116
-15
49 / 50
100
19
Büschel-Clan DX
#2ULPUJVV
56116
0
47 / 50
101
7
GNADENLOS®
#9VCURC
56058
-58
50 / 50
102
5
# Die Großen #
#PJ2QRGR
56022
-36
49 / 50
103
3
ü18 Warriors
#R2JLYU
56007
-15
49 / 50
104
14
Unbesiegt
#LPCJ
55998
-9
47 / 50
105
48
drunken dolfins
#8CCQYC
55991
-7
49 / 50
106
21
Coesione
#992PQ8PJ
55988
-3
50 / 50
107
16
#ClashArmy
#JYUVQ8
55965
-23
46 / 50
108
31
!!Brainstorm!!
#9L8CY8R0
55947
-18
50 / 50
109
12
Made in Germany
#LGRJ90
55946
-1
45 / 50
110
4
Kasalla Casual
#P2CPLL8R
55934
-12
50 / 50
111
1
FRANKFURT
#80UQJY9V
55926
-8
48 / 50
112
8
German Galaxy
#2RGY2YGU
55923
-3
46 / 50
113
7
Goldräuber
#YVP8CY8
55905
-18
48 / 50
114
1
#Ehrenbrüder
#2JYVQQRV
55895
-10
48 / 50
115
17
TryElite II
#9RR2CUL9
55892
-3
47 / 50
116
13
SRB
#80CLPRU
55870
-22
46 / 50
117
18
HöllenHitze
#LYJ9Q2C
55855
-15
49 / 50
118
6
Radium Bananen
#8Q8JRPQV
55854
-1
49 / 50
119
6
Bier
#9YVRGGG
55840
-14
50 / 50
120
28
Provo II
#YLQ0L89U
55834
-6
48 / 50
121
34
QT Elite
#9JRVYQQC
55823
-11
48 / 50
122
30
#Pekka Army
#28C0GPJP
55817
-6
46 / 50
123
14
BLACK EMPIRE
#GRYC8J2
55808
-9
46 / 50
124
1
Unique Legacy™️
#920PUVJL
55796
-12
46 / 50
125
3
.DE
#VJVL2Y
55795
-1
48 / 50
126
7
#Army of German
#28LUQ00J
55789
-6
46 / 50
127
2
ScheizeUniteD
#90GPGQYR
55788
-1
50 / 50
128
17
!WORST CASE!
#8QUUP0R
55766
-22
48 / 50
129
6
Wu-Nation
#9R88QR0
55756
-10
49 / 50
130
11
GamestΔr
#9C80UULY
55748
-8
44 / 50
131
15
German Galaxy 2
#2JRCULPG
55744
-4
49 / 50
132 W.A.R. SUPREME⭐
#9PP0VPVU
55730
-14
49 / 50
133
7
friends
#2PJ9C2C
55727
-3
47 / 50
134
29
Stuttgart
#8CVPP8
55717
-10
49 / 50
135
3
!!BK!!
#820PY00
55716
-1
47 / 50
136
14
German Royals##
#Y9CQRRQ
55713
-3
50 / 50
137
48
Brains United
#92CQ200
55708
-5
43 / 50
138
22
#Ehrenmänner
#2RRR98YR
55695
-13
50 / 50
139
2
Blue Destiny
#P9GR2UP
55672
-23
48 / 50
140
45
Die Hofgarde
#RPGGV0U
55650
-22
48 / 50
141
1
MONSTERBASH™
#2U0Q9P0L
55644
-6
46 / 50
142
6
<-GIA->
#R0RJYLR
55640
-4
48 / 50
143
9
Wolfsrudel™
#8RJRRP82
55632
-8
45 / 50
144
6
Kasalla Swarm
#9JR0PJV2
55632
0
49 / 50
145
6
WhyWorry
#P2Q9QQ9Q
55582
-50
49 / 50
146
36
SuiсideSquad ™
#9VQULQVV
55559
-23
48 / 50
147
2
Droogs
#2QCY0R8
55535
-24
47 / 50
148
8
MindControl
#2LQPU8UP
55534
-1
48 / 50
149
2
#Die Studis
#CLQL92J
55528
-6
47 / 50
150
2
Biggi's Bande 2
#Y0UCJJU9
55519
-9
47 / 50
151
35
#1Spenden GER
#2VURPPQ0
55512
-7
50 / 50
152
22
Westwall Eifel
#PUUULUY
55502
-10
49 / 50
153
10
BlacK PiratZ
#YGP9YCR
55483
-19
50 / 50
154
28
DURCHE LURCHE
#8VLR2LUP
55479
-4
47 / 50
155
6
91 Months
#R9RYP00
55452
-27
49 / 50
156
11
TryElite IV
#98RU9G8G
55418
-34
44 / 50
157
3
Die Paselacken
#8CCGL8YU
55416
-2
48 / 50
158
1
Die Gefallenen
#8YR8LUPR
55392
-24
45 / 50
159
14
LuckyPunch
#PY8G9Q80
55386
-6
49 / 50
160
16
Hamburg Royales
#VQJ2LY
55371
-15
41 / 50
161
29
Eternity
#JQQQCR0
55364
-7
48 / 50
162
4
#B-Town
#8G08P8P
55344
-20
47 / 50
163
6
!Nova!
#8PJYCV8L
55341
-3
47 / 50
164
2
Mannheim
#2PYGYQQ
55335
-6
49 / 50
165
4
Dunkle Armee II
#8RGQVLQY
55333
-2
46 / 50
166
35
Royale Elite
#PG2PR
55322
-11
45 / 50
167
7
#GermanRoyals
#9GYQJLL
55320
-2
49 / 50
168
3
Ich heiße Jeff
#2RV99V8
55311
-9
48 / 50
169
9
EAsports Berlin
#2UYY89Y2
55298
-13
49 / 50
170
27
759r
#LYVLV9U
55297
-1
48 / 50
171
27
TWO BULLETS
#2RCQL8
55245
-52
47 / 50
172
10
German Warriors
#P9C2L2U0
55216
-29
49 / 50
173
15
! RylHustler !
#9YV22P8Y
55204
-12
47 / 50
174
28
Bastas
#CUJPG9
55161
-43
48 / 50
175
1
! KRIEG ! Mega
#2QC8PP9R
55157
-4
50 / 50
176
12
Skyline
#UVRVYV
55151
-6
48 / 50
177 German Elite
#L8Q289V
55145
-6
50 / 50
178
53
Kiez
#VU2LJG
55126
-19
50 / 50
179
13
German eSports
#YL0J99U
55104
-22
47 / 50
180
1
#DELTA Force 2
#928YCC0V
55099
-5
50 / 50
181
1
!Asche Clan!
#8RUJ8JUY
55095
-4
47 / 50
182
12
Nova Cassel
#20P20P0Q
55095
0
47 / 50
183
10
Deutschland ü30
#P9VLQL
55084
-11
49 / 50
184
19
Laughing Donkey
#8CLUGVVC
55055
-29
50 / 50
185
13
Bavarian Camp
#20PJL8C2
55054
-1
50 / 50
186
1
Winning Nova
#PRRGC
55053
-1
50 / 50
187
24
Nova I Ger 3
#2QRR0JUG
55053
0
47 / 50
188
16
German Hammers
#8P92CRUY
55038
-15
47 / 50
189
5
#GermanEMPIRE
#CU8P2
55035
-3
49 / 50
190
7
German Elite
#9JYCP8CU
55020
-15
49 / 50
191
12
BayernSR
#LJVCLV
55014
-6
50 / 50
192
1
☆Elite Gamer☆
#299RRC2
55014
0
48 / 50
193
25
EpicSquad
#P2YGLCLL
55005
-9
46 / 50
194
5
Tesla Farm
#92J2LC
54991
-14
46 / 50
195
4
Die Anstalt
#90G88P0V
54989
-2
44 / 50
196
43
Die Typen
#JCL0YJ
54979
-10
50 / 50
197
15
#GNADENLOS 2
#2J2UYJ90
54975
-4
48 / 50
198
22
Loco Squad
#2V092PYJ
54972
-3
46 / 50
199
21
#CLASSY
#99C20PP
54972
0
44 / 50
200
3
#Bad Boys
#9000VQQ
54969
-3
46 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord