Tìm kiếm nâng cao

Top Cộng hòa Séc Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 CZ/SK Spartans
#G98U9R
56588 50 / 50
2 CZ exKnights
#GU8CQ9
56402
-186
49 / 50
3 ! Czech Royal !
#2UJRP99
56270
-132
47 / 50
4 Exalted cz/sk
#890VGGJC
55683
-587
42 / 50
5 Warlords CZ
#UYQRPV
55556
-127
48 / 50
6 Czech Rebels
#90U2LURG
55046
-510
48 / 50
7
2
Pohoda Gaming
#JRG9LRP
54748
-298
45 / 50
8
2
Dark Side CZ
#U0JCL
54740
-8
48 / 50
9
2
Happy!50
#9GL8PVLJ
54461
-279
45 / 50
10
2
SuperYak
#PLLUCC
54137
-324
42 / 50
11
2
Czech Kings
#Y0GUV0
54023
-114
42 / 50
12
4
Zetko eSports
#8P0UQPPU
53954
-69
40 / 50
13
2
CZECH
#JG0QR9
53914
-40
46 / 50
14
3
Nova Czech
#RY8JQVG
53908
-6
43 / 50
15
1
BB-8
#29LU98PR
53840
-68
48 / 50
16
2
Czech
#2LL008Q
53678
-162
48 / 50
17
1
Šmidlikáči
#8YRGVV8Q
53677
-1
49 / 50
18
1
Czech FIGHTERS
#UCPCJY
53554
-123
49 / 50
19
2
EERINESS
#9PLQGCUU
53353
-201
45 / 50
20
1
!CZECH ROYAL!2
#8VPYVGRR
53320
-33
49 / 50
21
1
CZ + SK
#QJ29PL
53313
-7
49 / 50
22 czech royalists
#JYPLJ2
53244
-69
49 / 50
23
1
Černí baroni
#9LRGUY98
52906
-338
48 / 50
24
1
Royal LegendsCZ
#J0090C
52874
-32
45 / 50
25
2
komando surovců
#8LCQ92RL
52761
-113
46 / 50
26 Czech-Slayers
#88LLV9U
52740
-21
42 / 50
27
2
Wu-Tang Clan
#L8GCGQ
52665
-75
49 / 50
28 !!CZECH!!
#2UL0P9P9
52644
-21
49 / 50
29
3
Team CZ
#UU0QGQ
52636
-8
50 / 50
30
3
Cz beer team
#RP80G
52621
-15
45 / 50
31 Bažina
#YYLGRG0
52598
-23
50 / 50
32
1
*Dark Kings*
#PJQLYC
52587
-11
48 / 50
33
3
Primus.cz
#8JPV282C
52569
-18
48 / 50
34 CZECH TOP CLAN
#LUPP2Q
52433
-136
49 / 50
35
1
Czech Death
#2LGJ9GYG
52390
-43
45 / 50
36
3
ZMRDI CZ 2.0
#229JG2JY
52381
-9
44 / 50
37
1
Clash of Czech
#200QJ2L
52332
-49
50 / 50
38
2
Czech Bastarrds
#P2ULU8VR
52318
-14
45 / 50
39
4
Fotri CZ
#202UCUG
52314
-4
50 / 50
40
3
CZECH CLAN 6A6!
#JP2VPJU
52308
-6
46 / 50
41
4
BORCI Z ČESKA
#UC0G9LG
52243
-65
49 / 50
42
1
Spratci
#JQPCJY
52165
-78
46 / 50
43
2
50CZ
#80JG0UVV
51996
-169
44 / 50
44
4
CZ Pohodari
#22CY88U
51938
-58
50 / 50
45
1
Czech
#G8UQCP9
51931
-7
50 / 50
46
4
Czech
#P8YRQ8V
51881
-50
46 / 50
47
3
Czech
#QUCVUC8
51876
-5
50 / 50
48
2
Zbrojnoši
#YL8LJRU
51864
-12
50 / 50
49 CZECH BANGERS
#CY890CC
51772
-92
46 / 50
50
1
Czech Chill
#VCLL88
51771
-1
50 / 50
51
1
(cz) Majda
#8RLJQY28
51742
-29
48 / 50
52
5
cz clan 2016
#VL0902
51733
-9
48 / 50
53
2
czech
#PPYPG9Q
51723
-10
50 / 50
54
1
Notorici
#LVGG9U9
51676
-47
44 / 50
55
10
Autisti CZE
#8C8CCY8V
51653
-23
50 / 50
56
6
killer czech
#UJCLQL
51617
-36
50 / 50
57
7
Pivni Bratrstvo
#82J0R8P
51589
-28
47 / 50
58
3
...CZ...
#2Y2CJ882
51584
-5
50 / 50
59
27
Nova I Czech
#PPUQYUYY
51560
-24
50 / 50
60
4
Czech Patriots!
#8GY8J980
51524
-36
50 / 50
61
29
•҉Thiℓdiภg͢͢∆™
#L0CJV0JJ
51503
-21
49 / 50
62
3
Praha Top Clan
#PL2VQ8P
51488
-15
45 / 50
63
3
AK47CZ Akademie
#QC8J8Y
51451
-37
47 / 50
64
6
Czech Active 11
#8UVVQ29C
51446
-5
49 / 50
65
1
CZ CZ CZ CZ
#9JCV0UJ8
51435
-11
50 / 50
66
12
Czech Legends
#P0QQCPJ
51405
-30
47 / 50
67
10
Czech royale
#22VVJQJP
51390
-15
48 / 50
68
5
RoyaleCzech
#9V2RY0YG
51389
-1
40 / 50
69
62
Strategy Master
#9QQR8PU2
51346
-43
38 / 50
70
3
Ostravaci!!!
#29U02U8
51342
-4
50 / 50
71
2
THC CZ
#2PVLYLL
51328
-14
44 / 50
72
1
cechy a morava
#28Y88VP
51321
-7
47 / 50
73
8
Czech Brno Boys
#9P2Q8U
51273
-48
50 / 50
74
6
czech republic
#2PJQQGPQ
51273
0
50 / 50
75
2
CZ exKnights 2
#22Y802
51271
-2
44 / 50
76
3
CZ
#CC8L92Y
51219
-52
50 / 50
77
7
cz klan
#LC292U
51209
-10
40 / 50
78
2
smaženice2
#2JRR9UL
51205
-4
50 / 50
79
7
Yo czech team
#82C200P8
51181
-24
40 / 50
80
5
český úsměv
#PPG8LUJG
51176
-5
44 / 50
81
6
AsuS Q
#2P8LVQVR
51172
-4
50 / 50
82
3
Power of Giants
#P8GU08YQ
51152
-20
48 / 50
83
1
Darmožrouti
#2GGR2PYV
51152
0
48 / 50
84
6
Czech Oldies
#20V9QG2
51110
-42
50 / 50
85
2
*Royale Boss*
#8LJ0J8C
51108
-2
45 / 50
86
6
Czech
#LLU2CLV
51099
-9
48 / 50
87
13
Czech Beasts
#UQVJ2C
51056
-43
49 / 50
88
6
#pohoda
#890GQR09
51010
-46
50 / 50
89
4
CzechGladiators
#RUQ2UY
50952
-58
45 / 50
90
1
CZ Olomouc
#Q2Y0Y2
50927
-25
45 / 50
91
4
Beerclan CZ
#PC2G9GVQ
50828
-99
43 / 50
92
1
* CZECH LION *
#9YUY080J
50734
-94
44 / 50
93
14
CZECH_DZEM
#P982V2R2
50730
-4
50 / 50
94
2
Bloodrain
#PGYGQ0PL
50721
-9
50 / 50
95
4
!!CZECH!!
#8JPJPL2L
50699
-22
47 / 50
96
1
!!CZ!!
#P0JRVUL0
50696
-3
50 / 50
97
3
Češi
#UJLPRY
50665
-31
49 / 50
98
10
CZ Legionaries
#VGLJ92
50648
-17
43 / 50
99
23
CZECH
#8L02RP0U
50641
-7
50 / 50
100
4
!! CZECH !! B
#2Q009PC8
50631
-10
46 / 50
101
18
CZECH iClan
#8V0YY8L8
50586
-45
50 / 50
102
4
ALKOTEAM - BRNO
#8Q9RJ8G0
50583
-3
46 / 50
103
13
Legendary clan
#992GJJJC
50570
-13
46 / 50
104
2
miss3 vol.2
#89YULQRG
50546
-24
42 / 50
105
6
We flame you
#9YG9PJJ8
50523
-23
47 / 50
106
1
3rd CZ
#9Y208CUR
50504
-19
50 / 50
107
5
Cz KnockOUT
#888YRV2V
50465
-39
43 / 50
108 Bohemia
#Q2GV8Y
50458
-7
45 / 50
109
6
! Swag Army !
#8GYPGGJU
50454
-4
38 / 50
110
11
DreamTeam CZ/SK
#9J0JPPCP
50425
-29
48 / 50
111
7
Slamění plíšci
#C8C8VQV
50423
-2
48 / 50
112
6
CZ
#8JLGJ2Q
50407
-16
42 / 50
113
3
Czech
#Y8UQJVJ
50405
-2
50 / 50
114
2
PartaHic!
#R8R9U9Q
50399
-6
44 / 50
115
8
CHASNICI
#9YGJV9
50378
-21
46 / 50
116
1
<CZECH>
#G2URRP
50307
-71
39 / 50
117
3
CZKV
#88JPRG9
50287
-20
50 / 50
118
5
Czech Army
#8GQVY882
50275
-12
48 / 50
119
19
cz
#PU08YL
50274
-1
45 / 50
120
1
Čeští Warioři
#P2LP8PVV
50267
-7
42 / 50
121
6
CZ Republika
#GVJR9Y
50262
-5
45 / 50
122
21
Czech Barbarian
#2PPQUL
50251
-11
47 / 50
123
4
PncM's cz
#2P80RG98
50244
-7
41 / 50
124
1
Active cz/sk
#P0GJUQRG
50238
-6
46 / 50
125
1
Cocoti
#28VYVJQY
50227
-11
46 / 50
126
12
Czech - Titans
#20CRPJQ
50213
-14
43 / 50
127
3
Czech Fighters
#8YCY2YLC
50206
-7
50 / 50
128
1
Cesky Partaci
#L9R2QP
50198
-8
39 / 50
129
3
CZ
#Y0JV08JL
50191
-7
50 / 50
130
2
CZ
#2JCU80P9
50148
-43
50 / 50
131
23
(R)€tards cz
#9PGQG92V
50135
-13
49 / 50
132
1
Checkpoint
#89PVVQY2
50098
-37
49 / 50
133
4
! Czech Royal !
#Y9QJP8VV
50095
-3
50 / 50
134
13
ACSPARTA
#2U88R8CJ
50067
-28
48 / 50
135
7
WooDoo
#2LV9PJ9
50066
-1
49 / 50
136
2
Royale Elite
#8VQCLL2P
50034
-32
48 / 50
137
28
50 Czech Rebels
#82UYUPYC
50019
-15
43 / 50
138
4
.-.-.CZ.-.-.
#8GJPU98C
50014
-5
47 / 50
139
4
Czech troubles
#8JR0U2LV
49997
-17
50 / 50
140
3
CZ
#GY0GCR
49989
-8
48 / 50
141
3
Czech Em All
#YVRUJCP
49987
-2
46 / 50
142
6
CZ/SK ONLY
#99822L
49984
-3
50 / 50
143
6
Czech Team Pro
#92UC8GRU
49983
-1
48 / 50
144
2
Zalud Army
#C2QCJJ0
49979
-4
50 / 50
145
5
cz
#28YRQP2G
49977
-2
40 / 50
146 CZ/SK TEAM
#9U0QQV8G
49975
-2
42 / 50
147
7
Barca vole
#8LP99UJY
49974
-1
40 / 50
148
3
Barbarians
#9V0GVC0J
49928
-46
50 / 50
149
2
CZ-CS
#9P8C290V
49924
-4
45 / 50
150
30
Blood Vampires
#2PGG20QP
49868
-56
48 / 50
151
3
CZ
#2VCCR99L
49863
-5
50 / 50
152
4
Československo
#P2CJCPJC
49836
-27
41 / 50
153
14
CZ Masters
#P08QY0PR
49835
-1
48 / 50
154
39
BSD
#98GR9C00
49821
-14
49 / 50
155
7
Másliči
#VJ0CV8U
49820
-1
46 / 50
156
4
!! Tawi Tawi !!
#9VYLC89J
49820
0
47 / 50
157
20
Superborci CZ
#9Q8LQVVJ
49802
-18
48 / 50
158
1
cz/sk unie
#PRY2V9V
49798
-4
50 / 50
159
4
RagequitCZ
#P0RJ0LQ
49796
-2
46 / 50
160 Czech Active 16
#99YY2UL0
49790
-6
47 / 50
161
8
Pohodáři
#2U8GGRVV
49786
-4
50 / 50
162
3
Flipek o kilo
#P0QRG9GP
49781
-5
49 / 50
163
9
Aktiv cz/sk
#CVGQR8
49775
-6
49 / 50
164
18
RoyaleCzech²
#PRQLCYV9
49751
-24
49 / 50
165
2
Czech Warriors
#P8VU2228
49744
-7
49 / 50
166
2
!!!top!!!cz
#92098CL2
49733
-11
50 / 50
167
3
czech wizzards
#22J2GJ8L
49714
-19
49 / 50
168
2
1st Cz
#9CPQ08L0
49711
-3
43 / 50
169
28
#CZECH#
#VYYCYR2
49700
-11
48 / 50
170
13
CZ CLASH ROYALE
#9UC0G8VY
49677
-23
50 / 50
171
2
SuperYak #2
#2PPYP9RV
49671
-6
47 / 50
172
6
ŽádnéDěti
#9Y88R8RP
49659
-12
50 / 50
173
3
cz
#LQ9G80C
49648
-11
48 / 50
174
5
Czech Active 6
#890ULG29
49617
-31
45 / 50
175 Czech Generali
#Y09V2U8
49614
-3
50 / 50
176
3
Champions CZ
#9228V0G
49613
-1
48 / 50
177
9
BOHEMIA KILLERS
#2VPJ2YG
49589
-24
48 / 50
178
4
.:Fakers:.
#Y028Q889
49561
-28
50 / 50
179
2
CZ Alliance
#8PPGLGJR
49560
-1
50 / 50
180
22
CZ Clash Royale
#982URR0R
49558
-2
44 / 50
181
7
ZejtraSeVozerem
#PL9CYQQ0
49509
-49
44 / 50
182
11
Ravens CZ/SK
#9V09RQYJ
49495
-14
45 / 50
183
9
4.20
#PUC8R9C2
49494
-1
50 / 50
184
45
cz
#YR2U0Y2
49480
-14
44 / 50
185
1
CZ HoTMat
#P92YYVUY
49476
-4
50 / 50
186
1
! Nova Czech!
#9JR2QCCC
49475
-1
50 / 50
187
22
CZ Aliens
#88J09L2P
49461
-14
41 / 50
188
2
CZ/SK Spartans2
#2U9JQYGY
49452
-9
45 / 50
189
1
Strangers™ CZ
#9RCUVGJ2
49438
-14
50 / 50
190
4
Rychlé Šípy
#PVUCRYG2
49436
-2
45 / 50
191
2
Chitauri Attack
#LGLL288
49435
-1
50 / 50
192
58
!Czech Team!
#9YVRJ0L8
49397
-38
50 / 50
193
33
Lear-team
#P0JLJGCC
49396
-1
42 / 50
194
1
Czech Eagles
#9YYVYC9J
49372
-24
41 / 50
195
16
BRAVE LIONS CZ
#P2R0G0YY
49349
-23
48 / 50
196
3
wariors cz sk
#9U9VP8U0
49333
-16
38 / 50
197
3
CzLegends
#9Y980VVR
49323
-10
50 / 50
198
4
CZ HRAČI CZ
#PJ9QR9C
49320
-3
50 / 50
199
3
IMAGINACE
#2PL90YYU
49316
-4
45 / 50
200
7
czech
#2Y99UY0J
49310
-6
50 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord