DESTROYERROYALE

#YU0Q8UC

12

5 320

5 449

#PREDACONS

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 28

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord