hua

#YGVL0QGC

13

6 152

7 086

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+3
+30
+67
+299
+445
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 152
Tốt nhất của cá nhân 7 086
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 16 300
Chiến Thắng Ba Vương Miện 3 081 (18.9%)
Trận thua 13 618
Số trận đấu 34 266
Trận hoà 4 348 (12.7%)
Tỉ lệ chiến thắng 54.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 2 903
Chiến tích 6 152
Chiến tích tốt nhất 6 262
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-09
Xếp hạng toàn cầu 3 067
Chiến tích 7 021
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-09
Xếp hạng toàn cầu 3 067
Chiến tích 7 021
Chiến tích tốt nhất 7 086
Hội Chiến
War Day Wins 232
Clan Cards Collected 436 480
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 14
Thẻ đã thắng 41 412
Nếu Như Chơi Ít Nhất 38+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 419
Số trận đấu 664
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 117 980
Đóng góp 514
Đóng góp Đã nhận 310

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord