uchiha

#UJU8GCVP

10

3 837

3 906

Ganja Ganja!!

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 1 Thang 1

Kết quả: Tất cả Trận thua

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord