majd

#QGJ2C9UL

10

4 527

5 085

Sofftis ffs

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 27 Thang 2 CW 4 Thử thách 14 Thân thiện 4

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord