glwwrm

#PVLVL0QL

13

5 790

6 112

Skeletons Cấp 9 8212/800 Ice Spirit Goblins Cấp 9 6695/800 Spear Goblins Cấp 10 6152/1000 Zap Bats Fire Spirits Cấp 10 6040/1000 Giant Snowball Archers Cấp 12 3615/5000 Arrows Knight Cấp 10 6600/1000 Minion Cấp 12 5000/5000 Bomber Cấp 10 7657/1000 Cannon Cấp 10 7433/1000 Skeleton Barrel Cấp 9 8288/800 Goblin Gang Cấp 10 6046/1000 Firecracker Cấp 10 1036/1000 Mortar Cấp 9 8417/800 Tesla Cấp 9 6873/800 Barbarians Cấp 9 7873/800 Minion Horde Cấp 9 5072/800 Rascals Royal Giant Cấp 9 6257/800 Elite Barbarians Cấp 9 5399/800 Royal Recruits Cấp 9 6446/800 Heal Cấp 9 1260/200 Ice Golem Tombstone Mega Minion Dart Goblin Earthquake Cấp 9 910/200 Elixir Golem Cấp 9 112/200 Fireball Cấp 12 618/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 12 746/1000 Musketeer Hog Rider Cấp 10 381/400 Valkyrie Cấp 9 470/200 Battle Ram Cấp 12 362/1000 Furnace Cấp 9 975/200 Flying Machine Cấp 9 1434/200 Bomb Tower Cấp 9 1406/200 Zappies Cấp 9 1406/200 Battle Healer Cấp 9 205/200 Goblin Cage Cấp 11 291/800 Giant Goblin Hut Cấp 9 1092/200 Inferno Tower Cấp 9 1167/200 Wizard Royal Hogs Cấp 9 1303/200 Rocket Cấp 9 1095/200 Elixir Collector Cấp 9 1758/200 Barbarian Hut Cấp 9 1542/200 Three Musketeers Cấp 9 1062/200 Mirror Cấp 9 65/20 Wall Breakers Cấp 9 136/20 Barbarian Barrel Rage Cấp 10 101/50 Skeleton Army Cấp 12 110/200 Goblin Barrel Cấp 10 39/50 Tornado Cấp 9 121/20 Guards Cấp 9 86/20 Clone Cấp 9 91/20 Baby Dragon Cấp 10 10/50 Hunter Cấp 9 133/20 Poison Dark Prince Freeze Cấp 9 165/20 Prince Witch Cấp 9 73/20 Balloon Cấp 10 55/50 Bowler Cấp 9 72/20 Cannon Cart Cấp 9 130/20 Electro Dragon Cấp 11 56/100 Executioner Cấp 9 39/20 Giant Skeleton Cấp 9 111/20 Lightning Cấp 9 187/20 X-Bow Cấp 9 97/20 Goblin Giant Cấp 9 91/20 P.E.K.K.A Golem Cấp 9 49/20 The Log Miner Cấp 11 5/10 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 10 6/4 Bandit Cấp 10 2/4 Fisherman Cấp 10 10/4 Royal Ghost Cấp 10 1/4 Magic Archer Cấp 10 1/4 Night Witch Cấp 12 11/20 Inferno Dragon Cấp 11 2/10 Lumberjack Cấp 10 1/4 Electro Wizard Cấp 10 4/4 Ram Rider Cấp 10 0/4 Graveyard Sparky Cấp 10 5/4 Lava Hound Cấp 10 3/4 Mega Knight Cấp 9 1/2

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (20/97)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
4412/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 588Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2895/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2105Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1000/1000
2000/2000
3152/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1848Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1000/1000
2000/2000
3040/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1960Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
3615/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1385Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
3600/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1400Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
4657/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
4433/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 567Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4488/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 512Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
1000/1000
2000/2000
3046/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1954Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
36/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6964Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4617/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 383Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3073/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1927Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4073/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 927Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1272/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3728Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2457/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2543Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1599/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3401Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2646/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2354Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
200/200
400/400
660/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1140Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
200/200
400/400
310/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1490Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
112/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2288Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
618/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 382Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
746/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
381/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1819Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
200/200
270/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1930Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
362/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 638Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
200/200
400/400
375/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1425Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
200/200
400/400
800/800
34/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 966Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
200/200
400/400
800/800
6/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 994Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
200/200
400/400
800/800
6/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 994Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
200/200
5/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2195Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
291/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1509Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
200/200
400/400
492/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1308Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
200/200
400/400
567/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1233Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
200/200
400/400
703/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1097Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
200/200
400/400
495/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1305Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
200/200
400/400
800/800
358/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 642Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
200/200
400/400
800/800
142/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 858Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
200/200
400/400
462/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1338Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
50/50
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
110/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
95/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
20/20
50/50
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
20/20
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
9 12 13
13
9 12 13
10 12 13
13
13
10 12 13
13
12 13
13
10 12 13
12 13
10 12 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
10 11 13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
9 11 13
13
13
13
13
9 11 13
9 13
12 13
12 13
13
10 13
9 10 13
12 13
9 11 13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
9 10 13
11 13
13
9 11 13
9 11 13
13
9 11 13
9 11 13
9 12 13
9 12 13
9 11 13
9 10 13
9 11 13
13
10 11 13
12 13
10 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
10 13
9 11 13
13
13
9 11 13
13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
11 13
9 10 13
9 11 13
9 12 13
9 11 13
9 11 13
13
9 10 13
13
11 13
10 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 13
10 13
12 13
11 13
10 13
10 11 13
10 13
13
10 11 13
10 13
9 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord