SMAUG

#PQ0LYVG2

12

4 144

5 237

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Giải đấu 1 Thử thách 20

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

2020-02-11 03:17:28
1 : 0
4
2020-02-11 03:13:48
3 : 2
3

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord