renatoking

#L88V2G2VL

8

3 735

3 894

los del 6 D

Thành viên

This player hasn't battled yet!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord