sOpHiyA

#9J2C8LUUP

10

4 768

5 334

DIAMOND CATS

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 22 Thang 4 CW 11 Thử thách 7 2v2 3

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord