bam

#9GUPUG8P

13

5 674

6 575

TNT™ IQ

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 10
Deck check! Copy deck! số lượng: 6
Deck check! Copy deck! số lượng: 3
Deck check! Copy deck! số lượng: 3
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord