TheDeathGamer1

#980JG202

11

4 001

4 014

los del 6 D

Co-leader

Skeletons Cấp 9 3324/800 Ice Spirit Cấp 10 1608/1000 Goblins Cấp 10 2238/1000 Spear Goblins Cấp 8 2805/400 Zap Cấp 11 1602/2000 Bats Cấp 10 1688/1000 Fire Spirits Cấp 9 2906/800 Giant Snowball Cấp 8 373/400 Archers Cấp 10 1870/1000 Arrows Cấp 10 1873/1000 Knight Cấp 10 1486/1000 Minion Cấp 11 2126/2000 Bomber Cấp 10 2511/1000 Cannon Cấp 8 2975/400 Skeleton Barrel Cấp 6 1570/100 Goblin Gang Cấp 10 2316/1000 Firecracker   Mortar Cấp 9 2888/800 Tesla Cấp 11 1246/2000 Barbarians Cấp 10 1956/1000 Minion Horde Cấp 8 2074/400 Rascals Cấp 6 857/100 Royal Giant Cấp 10 2796/1000 Elite Barbarians Cấp 9 2453/800 Royal Recruits Cấp 1 609/2 Heal Cấp 7 445/50 Ice Golem Cấp 9 204/200 Tombstone Cấp 9 273/200 Mega Minion Cấp 9 383/200 Dart Goblin Cấp 8 420/100 Earthquake Cấp 6 20/20 Elixir Golem   Fireball Cấp 9 232/200 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 138/400 Musketeer Cấp 10 132/400 Hog Rider Cấp 10 12/400 Valkyrie Cấp 9 221/200 Battle Ram Cấp 8 347/100 Furnace Cấp 9 276/200 Flying Machine Cấp 7 209/50 Bomb Tower Cấp 7 408/50 Zappies Cấp 6 143/20 Battle Healer   Goblin Cage Cấp 3 6/2 Giant Cấp 9 221/200 Goblin Hut Cấp 7 392/50 Inferno Tower Cấp 9 349/200 Wizard Cấp 10 414/400 Royal Hogs Cấp 8 70/100 Rocket Cấp 10 96/400 Elixir Collector Cấp 8 357/100 Barbarian Hut Cấp 6 418/20 Three Musketeers Cấp 9 238/200 Mirror Cấp 9 23/20 Wall Breakers Cấp 6 1/2 Barbarian Barrel Cấp 8 8/10 Rage Cấp 9 35/20 Skeleton Army Cấp 9 26/20 Goblin Barrel Cấp 10 24/50 Tornado Cấp 9 16/20 Guards Cấp 9 30/20 Clone Cấp 8 30/10 Baby Dragon Cấp 10 35/50 Hunter Cấp 9 13/20 Poison Cấp 9 21/20 Dark Prince Cấp 9 44/20 Freeze Cấp 8 31/10 Prince Cấp 9 13/20 Witch Cấp 8 17/10 Balloon Cấp 8 3/10 Bowler Cấp 9 38/20 Cannon Cart Cấp 7 40/4 Electro Dragon Cấp 7 2/4 Executioner Cấp 10 12/50 Giant Skeleton Cấp 8 22/10 Lightning Cấp 9 14/20 X-Bow Cấp 9 20/20 Goblin Giant Cấp 7 4/4 P.E.K.K.A Cấp 9 38/20 Golem Cấp 9 23/20 The Log Cấp 10 1/4 Miner Cấp 10 2/4 Princess Cấp 11 0/10 Ice Wizard Cấp 9 4/2 Bandit Cấp 10 1/4 Fisherman   Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 9 1/2 Night Witch Cấp 10 1/4 Inferno Dragon Cấp 9 2/2 Lumberjack Cấp 10 1/4 Electro Wizard Cấp 10 1/4 Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard Cấp 10 0/4 Sparky Cấp 9 1/2 Lava Hound Cấp 10 1/4 Mega Knight Cấp 9 2/2

Thẻ còn thiếu (4/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (64/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
373/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 27Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
223/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
73/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 27Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
70/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 30Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/97)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
1524/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5476Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
608/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6392Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
1238/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5762Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
605/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6395Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1602/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5398Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
688/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6312Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
800/800
1000/1000
1106/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5894Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
870/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6130Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
873/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6127Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
486/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6514Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
2000/2000
126/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4874Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1000/1000
1511/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5489Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
1000/1000
775/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6225Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
370/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7630Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
1000/1000
1316/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5684Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
1088/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5912Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1246/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5754Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
956/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6044Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
874/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7126Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
457/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8343Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
1000/1000
1796/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5204Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
800/800
1000/1000
653/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6347Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
100/100
200/200
145/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2055Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
200/200
4/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2196Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
200/200
73/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2127Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
183/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2017Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
120/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2080Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
32/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2168Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
138/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2062Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
12/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2188Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
200/200
21/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2179Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
200/200
47/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2153Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
200/200
76/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2124Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
109/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2291Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
200/200
108/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2092Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
200/200
21/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2179Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
200/200
92/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2108Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
200/200
149/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2051Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
400/400
14/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1786Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
96/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2104Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
57/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2143Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
100/100
200/200
118/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2082Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
38/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2162Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 11
10 11
10 11
8 11
11
10 11
9 11
8 11
10 11
10 11
10 11
11 12
10 11
8 11
6 10 11
10 11
9 11
11
10 11
8 10 11
6 9 11
10 11
9 11
1 8 11
7 10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
8 10 11
6 7 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
8 10 11
9 10 11
7 9 11
7 10 11
6 8 11
3 5 11
9 10 11
7 10 11
9 10 11
10 11
8 11
10 11
8 10 11
6 10 11
9 10 11
9 10 11
6 11
8 11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 11
9 10 11
8 10 11
10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
8 10 11
9 11
8 9 11
8 11
9 10 11
7 10 11
7 11
10 11
8 9 11
9 11
9 10 11
7 8 11
9 10 11
9 10 11
10 11
10 11
11
9 10 11
10 11
9 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord