Yewzy

#8J0VGYL

12

5 525

5 739

! A1 WEAPONRY !

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 18 Thang 15 Thử thách 3 2v2 7

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord