dabaus

#88UUV8YR9

13

5 403

6 119

NGP™ Gaming

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 7 CW 4 Giải đấu 9

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord