surle94

#88028JLLU

13

5 393

6 192

x6tence Club 2

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord