1AAA1

#2U88VLQL0

12

4 363

5 222

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 19 Thang 9 Thử thách 8 2v2 2

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

2019-10-03 16:47:16
casual1v1
1 : 0
2019-10-03 16:42:12
casual1v1
3 : 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord