Estefania

#2RRRRLVVL

12

5 121

5 791

Uis Clan

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 11
Deck check! Copy deck! số lượng: 10
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 2

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord