Yishai898

#2GQQP8UY0

11

5 103

5 483

3 כתרים

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 3 Thang 2 Thử thách 1 2v2 22

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord