isaac

#20CCJUQ90

13

5 125

5 651

Brave & Venus

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 16 Thang 5 CW 3 Thử thách 8 2v2 9

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord