the avengers

#YYJCJ9R0

31 701

17 / 50

1.אסור לעשות את ה-war בלי אימון! 2.מי שמתחיל איסוף חייב לעשות את ה-war!

Nhận Vào Hội
Thành viên 17 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 31 701
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader the king David
Phạm vi chiến tích 3 487 – 5 406
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 044
Elder 1
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
benzituny
#9QUCGY8L
12 5 406
2019-10-23 10:29:16
214
170
2 Omlette
#2CQP2GPRQ
12 5 310
2019-10-23 10:52:21
204
200
3 Leader
the king David
#8LRYV8YL2
12 5 220
2019-10-22 17:05:57
64
80
4 סיבוני ויובל
#2YVL0V9RP
11 5 033
2019-10-23 08:26:41
121
70
5 Co-leader
יוני
#GV90U9LC
12 5 021
2019-10-23 11:18:13
130
150
6 Co-leader
the best killer
#2P92VCQQQ
11 4 705
2019-10-22 19:58:27
10
0
7 Or Kabariti
#9V92JGLY
11 4 590
2019-10-20 09:06:57
0
0
8 yisgav
#R0RU9J88
10 4 535
2019-10-22 19:17:29
57
40
9 werber
#22U22VUP8
10 4 505
2019-10-23 09:47:19
10
114
10 אורי המלך
#2UPLY8LGC
10 4 504
2019-10-21 20:45:50
0
0
11 yoitsNoam
#89YUP80PL
10 4 449
2019-10-22 20:54:43
18
100
12 1nissim1
#2C2GG8Q08
11 4 392
2019-10-23 11:15:44
9
0
13 Elder
שגיא הפטיש
#PRGGG80C8
10 4 337
2019-10-16 08:26:34
0
0
14 אור
#28UUQPPPJ
9 4 302
2019-10-23 10:36:03
10
80
15 king of blak
#89Q9QQQLQ
9 4 226
2019-10-22 08:06:54
66
40
16 Đấu trường 12 yinon890
#PUC0JV922
9 3 974
2019-10-17 14:48:02
0
0
17 Đấu trường 11 עדלאידע
#2Y2VQ8YY8
10 3 487
2019-10-22 09:27:04
28
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord