Ultra Deutsch

#YJGQ9YVJ

44 495

48 / 50

Deutscher Clan. Seid aktiv, spendet und habt einen gepflegten Umgangston. Dann seid ihr herzlich willkommen!

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 495
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader levi champ
Phạm vi chiến tích 2 710 – 4 962
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 250
Elder 24
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
ZerfetZer
#9LC0RGL
12 4 962
2019-10-16 19:58:19
38
80
2 ClaxoR
#2PUJUP89V
12 4 943
2019-10-17 04:48:27
92
170
3
1
Leader
levi champ
#2URQJ2U90
12 4 837
2019-10-16 21:52:44
162
160
4
1
Elder
Kaiser von Pain
#PQVJPQVQ0
11 4 775
2019-10-17 03:24:22
126
200
5
1
Co-leader
seb
#8J8LVQUU
11 4 733
2019-10-16 13:51:24
134
80
6
1
Elder
sven
#YLLLVJQQ
10 4 702
2019-10-17 08:09:12
278
280
7
3
Elder
FresherThanYou
#GQYPPUC
11 4 680
2019-10-16 14:21:17
176
200
8
1
Agent 47
#80VYJLJ0
11 4 667
2019-10-17 07:02:42
498
230
9
1
Elder
Guywithoutname
#PQGJGGC2G
10 4 664
2019-10-16 14:14:42
176
130
10
1
Co-leader
Drebbin
#2UPR2C2RQ
11 4 623
2019-10-17 09:03:02
103
280
11 Redoyan
#8QLL8U8R0
10 4 593
2019-10-15 07:49:49
132
120
12 Elder
milchtüte
#Q9JR9Q02
11 4 552
2019-10-16 09:58:46
58
0
13 Kingland 3.0
#2C2J00YR
11 4 545
2019-10-13 07:33:39
0
0
14 Elder
barne
#2UCLC9YLJ
10 4 488
2019-10-16 06:45:29
180
80
15
2
Elder
von Herahausa
#PQYL0Y98C
10 4 486
2019-10-17 03:30:19
143
200
16
1
Co-leader
german
#GQ028299
12 4 481
2019-10-17 04:16:46
125
120
17
1
Elder
Tonga - 1900
#8G0U9LJL
11 4 403
2019-10-14 12:15:44
0
0
18 Elder
yee
#8208Y92RC
10 4 380
2019-10-17 06:08:38
122
80
19 Elder
BOSNIAK
#RRRLV8YY
11 4 269
2019-10-11 15:53:48
0
0
20 Elder
Minermorsel
#PJL8YUY2J
10 4 215
2019-10-13 11:27:17
0
0
21 Ağzina sicim
#2CYUQY9QV
11 4 195
2019-10-13 09:40:04
0
0
22
2
Wizard_curse
#8JRYRU2JV
10 4 090
2019-10-16 17:42:21
0
80
23
1
Elder
klein opulent
#2JVC2VY8
10 4 058
2019-10-17 06:28:27
123
120
24
1
Elder
Der Fette Arabe
#P2LYY9LC0
9 4 058
2019-10-14 12:54:37
0
0
25 Elder
Gamerprince
#89LCYU0CL
10 4 057
2019-10-13 19:46:13
0
10
26 Elder
ιηsαηεΒrαιη©
#28L2VLVV
13 4 047
2019-09-20 11:16:23
0
0
27 Elder
rudi
#99V909J02
10 4 029
2019-10-02 08:58:09
0
0
28 yvan
#2QRCPV8U9
10 4 023
2019-09-23 18:54:13
0
0
29 Expt./Hannes
#9L9PGQ0R
10 4 019
2019-09-26 17:46:51
0
0
30 Kein Kaneki
#9G2C0JR9Q
9 4 019
2019-10-03 13:37:23
0
0
31 Co-leader
doreen
#2VJYUUGPQ
11 4 013
2019-10-02 07:18:13
0
0
32 Elder
Der FetteArabe4
#P9PVQ0UCG
10 4 013
2019-09-04 15:38:03
0
0
33 Elder
Bobby
#P92R9UURV
10 4 009
2019-09-23 11:13:25
0
0
34 Philiclasher4.0
#YPL9P92L
10 4 009
2019-09-28 14:25:34
0
0
35 Elder
Housi
#PJPGJ0PLG
8 4 004
2019-10-03 14:46:13
0
0
36 IV ViVe VI
#8QUPYVRGJ
10 4 003
2019-10-17 06:10:34
68
80
37 Đấu trường 12 Elder
Tonga
#PJJ80VUQ2
9 3 959
2019-10-09 20:32:33
0
0
38 Đấu trường 12 CRISTIANO
#PJU29RCPP
9 3 945
2019-10-15 21:38:12
48
80
39 Đấu trường 12 Dömi
#PCP008JGP
7 3 820
2019-10-03 16:46:20
0
0
40 Đấu trường 12 sheezeweeze
#2JURU0PLJ
9 3 712
2019-10-16 01:38:43
64
40
41 Đấu trường 12 NovA-X
#PCQ8LLUP9
9 3 675
2019-10-07 06:25:00
0
0
42 Đấu trường 12 JonyXDLOL
#9P8VRVPLG
10 3 645
2019-09-14 21:46:05
0
0
43 Đấu trường 12 diih
#90URCVYQG
10 3 604
2019-10-02 16:23:03
0
0
44 Đấu trường 11 Toni...!!!
#P2R82LYR0
8 3 472
2019-10-15 18:53:55
0
0
45 Đấu trường 11 Elder
Doktor Bomm
#89U2PPVJU
10 3 391
2019-09-06 23:59:25
0
0
46 Đấu trường 10 Elder
jason2
#8J22LLG2C
10 3 073
2019-10-17 02:24:47
46
120
47 Đấu trường 10 Elder
Caskaj18
#VCYPRL8J
11 3 034
2019-10-17 07:10:43
338
280
48 Đấu trường 9 Alex
#PQ988CV0C
6 2 710
2019-10-17 08:58:30
20
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord