CHRONIC TEAM

#YG9LYV8L

8 902

5 / 50

baxerben . yasakan 1.jnew dan kick 2.donait bka agena kick 3.share war ba jwani bka 4. elder free.5 daway co.leader maka

Nhận Vào Hội
Thành viên 5 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 8 902
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Mi 4
Phạm vi chiến tích 1 878 – 4 200
Thông tin hội
Vị trí Iraq
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
SaHaND 67
#9LPRCP2L
13 4 200
2019-10-11 15:53:55
0
0
2 GRIM REAPER
#2P2P0UYU
10 4 049
2019-09-20 18:30:39
0
0
3
1
KING HÀMÁ
#20RPJ0PU9
11 4 001
2019-07-26 06:26:48
0
0
4
1
Đấu trường 12 Leader
Mi 4
#PJYVGRC9Y
8 3 678
2019-11-08 21:16:10
0
0
5
1
Đấu trường 6 Elder
Ai 4
#92P8JUGGL
7 1 878
2019-07-18 02:20:24
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord