Dontstart武汉

#Y9UR0UV0

50 560

48 / 50

打造全网最活跃的俱乐部.500长老 部落战决定副手!周捐低于100清退!所有队员都积极捐卡 !本部落奖罚分明.3天不上线强制清退!致力于最有活力的部落!卡牌高于11级的进!

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 560
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader 張Sir
Phạm vi chiến tích 4 583 – 5 427
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 390
Elder 13
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
风再起时
#2U0UL20JJ
12 5 427
2019-11-18 15:19:14
64
40
2
2
Elder
浮生半日闲丶
#20RV09LUQ
13 5 340
2019-11-18 15:47:22
46
80
3
3
Co-leader
斌少
#298PRURC9
13 5 302
2019-11-18 13:38:15
92
80
4
1
Leader
張Sir
#2899G0J9
12 5 301
2019-11-18 13:47:06
102
80
5 Co-leader
一只大懒猫
#Y0CVCG92
13 5 294
2019-11-18 16:43:07
296
100
6
1
Co-leader
lrk.li
#88LG2099U
13 5 221
2019-11-18 21:49:25
102
50
7
4
Elder
华胖
#PYQ8UYURP
11 5 218
2019-11-18 19:19:49
44
100
8
6
Co-leader
萌萌哒
#2L8P20YV
12 5 188
2019-11-18 21:47:34
28
60
9
5
憨逗
#LG2UG0VC
12 5 130
2019-11-18 11:32:05
92
80
10
1
Co-leader
阿兰
#LV2LYQJ8
12 5 117
2019-11-18 15:41:48
90
0
11
1
Elder
水月影风
#2CYVJ29LV
12 5 116
2019-11-18 14:44:39
48
80
12
4
L&L
#2J9U9VCP
11 5 091
2019-11-18 15:59:28
30
40
13
1
Co-leader
不知归期的你
#22PV9882G
12 5 064
2019-11-18 09:54:30
82
64
14
4
阿尔法突袭
#PU22QYV0J
11 5 040
2019-11-18 10:33:09
18
30
15 浮生如逆旅丶
#CRRUJU2
11 5 024
2019-11-18 08:36:59
76
40
16
3
Elder
Joe 他
#VUQ0QYRQ
12 4 990
2019-11-18 14:24:55
44
40
17
1
Co-leader
我是来自湖北的战士
#PRYY2922R
11 4 989
2019-11-18 16:00:28
78
86
18
5
Elder
ggggfdg
#PGY88GU88
11 4 975
2019-11-18 14:25:56
44
80
19 终王
#2YUPRU8YU
11 4 969
2019-11-18 21:50:17
28
56
20
3
Co-leader
only若曦
#P92VUQLRL
11 4 952
2019-11-18 16:29:55
40
40
21
2
Co-leader
懒床
#PG2JYP8Y8
11 4 937
2019-11-18 16:01:42
102
88
22
3
李东狗
#9CU22V2JQ
10 4 932
2019-11-18 12:42:57
0
0
23 攒好圣水一波推
#2PUJVJRQ
12 4 928
2019-11-18 06:08:12
0
0
24
4
Elder
BlingBling
#2PCULCL00
10 4 926
2019-11-18 16:05:03
8
104
25
4
一花只为一树开
#2982U9Q00
11 4 919
2019-11-17 01:06:42
0
0
26
4
Christophe
#PGGVJJQU2
11 4 916
2019-11-18 15:11:14
18
40
27
3
飞起一脚
#RY2YLCQ9
12 4 902
2019-11-17 23:23:29
0
10
28
1
北辰
#9G2VVL92V
10 4 895
2019-11-18 21:49:29
0
40
29
2
Elder
唐泽
#2C9LRYYV9
11 4 856
2019-11-18 15:32:06
102
40
30
2
有什么好玩的
#P9R9P2CQC
11 4 844
2019-11-18 14:37:42
36
0
31
5
Michael Aye
#Y88JUJGC
11 4 831
2019-11-18 16:04:37
28
30
32
1
楼墨子
#J0PUG2QQ
11 4 800
2019-11-17 02:20:07
0
0
33
1
冬勇爱好者
#Y2LP0GJY0
10 4 796
2019-11-18 14:45:51
32
80
34
4
Co-leader
坏女孩
#UJPUPGY9
10 4 776
2019-11-18 11:53:10
50
80
35
1
你的容貌,一定
#JQPY8R9U
11 4 770
2019-11-18 14:08:33
26
80
36 Elder
糟老头子
#PC2G8G982
10 4 724
2019-11-18 14:55:33
26
80
37 Stupid.
#Y0J002LLR
10 4 716
2019-11-17 22:54:57
0
0
38 Elder
糟老头子坏的很
#Y0CC9RV0Y
10 4 713
2019-11-18 14:58:18
34
40
39 Elder
哈哈
#PV9L0V0LY
10 4 713
2019-11-18 15:12:12
103
80
40 Elder
一长
#P29CC28PL
11 4 706
2019-11-18 15:16:45
160
52
41 haha
#PU02J20C
10 4 680
2019-11-18 13:03:15
105
80
42
1
哎呦喂い啊龙
#2VYPRQ2Q8
10 4 670
2019-11-18 04:00:52
28
0
43
1
Elder
草将日京
#PQYQPRC2U
10 4 670
2019-11-17 13:36:19
0
0
44
1
24k纯帅
#90V8JU8PJ
11 4 666
2019-11-16 15:12:18
0
0
45
1
大禹治水
#YUUG2RVCR
9 4 632
2019-11-18 14:57:16
32
80
46
1
Co-leader
Mr.L
#J2QG88YL
12 4 624
2019-11-18 10:42:58
56
80
47
3
Co-leader
旺旺小小酥o
#9G2C9UJVJ
11 4 610
2019-11-15 03:23:31
0
0
48
15
Elder
liangbaikai
#P8RLL9098
11 4 583
2019-11-18 20:06:00
0
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord