Team_Ecotec

#Y9R0CJRL

24 081

14 / 50

Si no eres Barcelonista ni mandes por que te navajeo hpta💛🔪

Nhận Vào Hội
Thành viên 14 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 24 081
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader Fabianec2001
Phạm vi chiến tích 3 179 – 4 298
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 30
Elder 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 sebasecu
#20PC8Q0Q2
10 4 298
2020-01-16 04:04:31
0
0
2 Leader
Fabianec2001
#8GC09RV
10 4 261
2020-01-02 19:14:06
0
0
3 GNIVRI_IRVING
#GPRGQPV9
10 4 141
2020-01-16 02:01:32
0
0
4 Elder
CarlosV
#8U02LVQ
12 4 110
2019-12-12 04:23:01
0
0
5 Leonidas
#9GVV00Q0
12 4 070
2019-11-28 14:30:19
0
0
6 iTz_HMontilla
#8JL80RLY
13 4 061
2019-11-12 15:53:03
0
0
7 Elder
Rodrigo
#R9JQ2LY9
10 4 051
2019-11-07 00:37:47
0
0
8 chamap_1
#URLGVL8V
10 4 037
2019-10-18 03:33:06
0
0
9 miguel13
#P2208YC99
9 4 034
2019-10-09 02:46:51
0
0
10 juanjose
#8R2JU0UUY
9 4 017
2020-01-12 20:30:22
0
20
11 Matias
#9CURURVRC
8 4 011
2019-09-19 00:26:21
0
0
12 Đấu trường 12 Ari_Llaguno
#YCRVQ2LYV
9 3 693
2020-01-18 08:42:53
20
0
13 Đấu trường 11 brunior pro
#2QV08CJQ
9 3 303
2019-10-01 05:33:22
0
0
14 Đấu trường 10 MATEO
#YPQYL9JJ
9 3 179
2019-11-18 21:46:56
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord