one&won

#Y8G0JLQU

26 968

11 / 50

✨SINCE. 2019.06.17✨ 💀one&won💀 매너&배려&개념을 기본으로 실력까지 갖춘 GOOD CLAN입니다👍 Awesome! Amazing! Appreciate! AAA✌️

Nhận Vào Hội
Thành viên 11 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 26 968
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader shodomo
Phạm vi chiến tích 4 412 – 5 835
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 282
Elder 6
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
shodomo
#8092GC2P9
13 5 835
2019-12-15 12:02:12
340
670
2 Elder
쭈미쭈미
#G0P80VQV
13 5 638
2019-12-15 12:14:43
806
710
3
1
Elder
Taiwan NO. 1
#8QV888YYU
13 5 488
2019-12-15 13:23:02
908
712
4
1
Elder
checkitup
#2C80P8CV
13 5 471
2019-12-15 10:39:49
788
760
5
2
Elder
완소
#20U008RJ
13 5 465
2019-12-14 18:41:28
516
430
6 TheMarine
#UPYC0LR
11 5 047
2019-12-15 11:52:27
364
248
7 Co-leader
shodomo26
#9LCVVUC8G
10 4 910
2019-12-14 23:54:53
182
200
8
1
Elder
wonlife
#88LJCPYQU
10 4 674
2019-12-15 00:09:45
70
80
9
1
ㅇдㅇ
#8JVGCLP2
12 4 657
2019-12-14 03:06:42
192
200
10 중이중이
#22CJ90LQ2
8 4 550
2019-12-15 02:37:06
116
272
11 Elder
shodomo64
#8JURPVPCP
9 4 412
2019-12-08 15:45:59
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)