Calabria Top

#Y2P88VG8

48 667

50 / 50

si DONA e si PARTECIPA alle guerre. RISPETTO x tutti... diversamente, sei fuori 👑 Chi entra deve fare i dovuti saluti ai membri

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 667
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader giovanni
Phạm vi chiến tích 3 302 – 5 287
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 672
Elder 15
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
pié
#8JLRPUUJV
12 5 287
2019-12-11 15:24:52
40
120
2
1
Leader
giovanni
#2CJRQYCVJ
12 5 270
2019-12-11 15:37:47
282
280
3 Co-leader
salvatore
#928UUJJP
13 5 182
2019-12-11 10:07:15
407
240
4 Co-leader
MastroBirraio
#2UG2R9V
13 5 108
2019-12-11 14:25:00
372
0
5
1
Elder
cigiò
#P0VUQLPCL
11 5 099
2019-12-11 15:47:29
70
240
6
5
Co-leader
niky11
#2RCQ0QVVC
12 5 045
2019-12-11 13:29:30
155
80
7
1
Elder
Stefano C.
#2PRQ8802J
13 5 019
2019-12-11 16:57:53
106
120
8
1
Elder
turok
#8LL2GURCQ
11 5 001
2019-12-11 15:32:59
10
120
9
2
Co-leader
Cobra88
#28JLV802U
12 4 996
2019-12-11 10:54:08
86
150
10
5
Co-leader
Forzamaranto
#RC0CPLCL
12 4 992
2019-12-11 16:38:19
112
200
11
1
Elder
Dados
#2QYYQ8LGJ
12 4 971
2019-12-11 07:15:17
92
240
12
3
Elder
xavi10
#2QQVG0JP9
12 4 967
2019-12-11 14:06:46
82
200
13 Elder
Pietro
#2QPQGL9LR
12 4 967
2019-12-11 07:02:28
36
0
14 Co-leader
fabio z
#VL92V2PP
13 4 923
2019-12-11 17:01:13
388
320
15
3
Elder
donbito1
#92GR8JVP
11 4 887
2019-12-11 16:15:13
405
312
16
1
Elder
menef8
#8290LP0CC
12 4 844
2019-12-11 08:01:49
157
0
17
1
Elder
yūrei
#CR888R8G
12 4 836
2019-12-11 14:20:23
73
240
18 Elder
Aschenez
#9QJ9QJQQ8
11 4 818
2019-12-11 06:55:29
76
40
19
1
DANILO NBA
#PPUQYYUY
11 4 731
2019-12-11 15:43:45
80
160
20
3
Elder
jojo
#P0VRVQCCV
10 4 701
2019-12-11 16:43:51
88
200
21
2
Co-leader
cix77
#PQQLU0LYL
11 4 695
2019-12-10 16:17:04
46
110
22
1
Co-leader
Magnus
#2JP0Q998L
11 4 662
2019-12-11 14:59:29
84
0
23
1
Elder
speedyfc
#RPU2JJ2C
13 4 661
2019-12-10 11:19:03
38
0
24
1
fyk1
#PCCYPVL9R
10 4 598
2019-12-11 13:38:32
114
120
25
1
lil_celle
#Y0PCU09LU
9 4 597
2019-12-11 08:35:35
64
200
26 FreeZe_Fabri
#82LYLYL8U
10 4 554
2019-12-10 20:40:53
30
40
27
4
Elder
Sculli
#8RV2Y8PVG
12 4 554
2019-12-11 15:06:31
36
140
28
1
Luisa :3
#28YPYY09
10 4 552
2019-12-08 21:41:25
0
0
29
1
SOLITARIO 2
#2PLGJRYUJ
11 4 544
2019-12-11 05:58:54
36
0
30
2
maestro royal
#9YGV98GG2
9 4 534
2019-12-11 16:11:03
176
80
31
2
100nomi
#JGR0RJ2V
12 4 520
2019-12-02 18:56:31
0
0
32
1
leone infuocato
#9QJP9PCJ
10 4 478
2019-12-11 13:17:06
57
40
33
3
serie a tim
#200YV9PCV
10 4 477
2019-12-11 15:38:25
233
280
34 Elder
Samuele Marotta
#2CQ9LJURV
11 4 427
2019-12-05 11:58:10
0
0
35 Co-leader
@Crainer34
#VULC2LQ2
11 4 421
2019-12-10 06:52:02
50
0
36 Andrea0309
#P28Y0PUCY
9 4 389
2019-12-11 16:00:26
30
40
37 Disléssia
#YYPJ9UY9U
10 4 291
2019-12-11 13:24:35
122
200
38 Alessio is back
#88JP0PU88
10 4 291
2019-12-08 19:46:23
0
0
39
1
Thomas!
#P8QQPG2G
10 4 258
2019-12-11 13:58:43
40
0
40
1
lucassssKD
#YVG2L20U0
9 4 256
2019-12-11 15:50:03
308
240
41 ti aro
#Y2QVGCR2G
9 4 210
2019-12-11 10:44:48
20
0
42 Elder
GX Darkseid
#PVGR0J0CR
10 4 194
2019-12-11 16:36:58
214
160
43 ciccio gamer 89
#CRLRLG8U
10 4 176
2019-12-11 14:11:10
44
0
44 Đấu trường 12 IL PADO
#RC2QUJP8
10 3 888
2019-12-11 15:55:24
124
160
45 Đấu trường 12 manuel il grand
#YGLRU8RUY
8 3 719
2019-12-11 15:29:44
168
80
46 Đấu trường 12 stefano2005
#Y88RCPG0V
8 3 688
2019-12-11 16:41:57
198
160
47 Đấu trường 12 ✓✓✓RUBEN✓✓✓
#9Q0PUQ0QJ
10 3 633
2019-12-11 13:59:18
0
0
48
1
Đấu trường 12 coccodee
#YUCV29PVV
10 3 629
2019-12-11 13:47:20
238
240
49 Đấu trường 11 ?pão doce?
#8QCY8UPJG
9 3 363
2019-12-11 15:41:24
57
80
50 Đấu trường 11 eyrhannemcb11
#Y9L0LVVL2
8 3 302
2019-12-11 16:42:56
28
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord