Goon Squad

#Y200VCU0

43 490

49 / 50

Join Our clan u can be black its Okay

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 490
Chiến Tích Cần Có 1 600
Clan Leader ÂrtÕfGhettöism
Phạm vi chiến tích 1 689 – 5 345
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 435
Elder 2
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 zack115
#8PLJL9JQ
12 5 345
2019-07-17 16:33:42
141
160
2 Elder
samt123
#82YU02CC9
10 5 082
2019-07-18 04:28:00
446
40
3
1
super hippo
#2JGY2P9JJ
12 5 048
2019-07-18 03:57:05
309
293
4
1
Leader
ÂrtÕfGhettöism
#9VJ2R982P
9 5 040
2019-07-18 05:17:08
0
40
5 Danman27
#8PGYP2PUY
10 4 988
2019-07-18 04:55:14
0
22
6 Miles
#P0P0LRLR
12 4 963
2019-07-17 23:23:32
36
80
7 Elder
N11ggaNick
#UU8VUJPC
10 4 845
2019-07-17 11:03:50
10
240
8 jackjeremiah
#2QLCLV9G2
11 4 811
2019-07-18 02:40:01
396
268
9 Co-leader
sloth Island
#PVURL809
9 4 653
2019-07-18 03:35:40
0
0
10 Co-leader
Villiam
#2LJ0C920
11 4 633
2019-07-17 23:46:42
8
90
11
2
Steve
#8UU02CP
10 4 601
2019-07-18 02:41:54
240
240
12
1
a.l.e.x. p.a.z
#2VPU8YVQJ
12 4 579
2019-07-02 02:09:29
0
0
13
1
RANGERSTOWN
#82P98RYGR
11 4 576
2019-07-11 16:22:04
0
0
14 mol3328
#Y0JY99LLR
9 4 429
2019-07-13 05:34:31
0
0
15
1
10k mata luna
#YP9PUPVYJ
8 4 317
2019-07-18 02:16:54
6
120
16
1
Ola
#C29Y0UQ
10 4 281
2019-07-15 23:54:05
10
40
17 SPRINGMUSTACHE
#9PY9YR0J0
9 4 236
2019-07-17 10:40:48
133
200
18 bitterpieces102
#V2R2PJU
11 4 163
2019-07-16 01:02:58
36
40
19 Ramon
#PV9J8VP
11 4 138
2019-07-18 06:39:06
38
80
20 Askdn(...)
#29LQ9GQV9
10 4 064
2019-06-05 01:02:29
0
0
21 Ottoman Assasin
#9V00UJ0L
12 4 032
2019-07-13 01:21:02
0
0
22 Đấu trường 12 thenoga✌
#2U2GRPVRY
11 3 959
2019-07-16 23:47:01
99
0
23 Đấu trường 12 das
#2VPPJGYG
10 3 853
2019-07-16 09:10:42
33
0
24 Đấu trường 12 Tu papi rico
#Y8VP22GGG
8 3 797
2019-07-18 03:40:51
112
80
25
2
Đấu trường 12 jose
#PQ0QJRC20
8 3 771
2019-07-17 23:30:42
154
40
26
1
Đấu trường 12 mojo
#9G0P9VLR8
9 3 655
2019-07-18 07:33:55
58
238
27
1
Đấu trường 12 Marvin348
#20L82JYVQ
9 3 600
2019-07-16 18:12:14
62
80
28
2
Đấu trường 12 RaxtarDC
#PC0YU802G
8 3 600
2019-07-18 05:20:07
18
137
29 Đấu trường 11 flex
#88CC9LVLL
9 3 429
2019-07-17 12:16:22
172
80
30
8
Đấu trường 10 DragonSin
#PQ2R9U9G9
9 3 119
2019-07-18 09:01:02
257
200
31
1
Đấu trường 10 leo pro
#9G9GPGJU0
9 3 112
2019-06-25 23:53:13
0
0
32
1
Đấu trường 10 super丶戮仙
#URL9C0GU
8 3 078
2019-06-30 09:57:03
0
0
33
1
Đấu trường 10 Jason
#9028VPPGP
9 3 067
2019-07-13 11:02:49
0
0
34
1
Đấu trường 10 •DEATH•
#Y2RYPU82
10 3 065
2019-07-18 08:57:18
251
152
35
1
Đấu trường 10 L1qud
#Y092LUQ8
8 3 051
2019-07-17 22:49:10
21
40
36 Đấu trường 9 Javier1720
#P90UJLU20
9 2 944
2019-07-18 07:54:55
320
225
37
2
Đấu trường 9 matt1346
#299YUUYY2
8 2 895
2019-07-14 22:44:20
0
0
38
1
Đấu trường 9 The bo
#PRJUQQRYJ
8 2 839
2019-06-21 15:25:01
0
0
39 Đấu trường 9 Git Rekt
#PLG822C20
7 2 656
2019-06-02 13:08:03
0
0
40 Đấu trường 9 Meliodas
#PGQY922LJ
9 2 630
2019-06-27 23:19:25
0
0
41 Đấu trường 8 el demente
#PU29Y2G2J
7 2 506
2019-07-04 09:58:01
0
0
42 Đấu trường 8 Bitoh
#PRLQQYQRY
7 2 446
2019-07-06 04:34:22
0
0
43 Đấu trường 8 Co-leader
YVNGPAPIFVEGO
#9UVUCJ0QV
8 2 424
2019-06-24 10:01:16
0
0
44 Đấu trường 8 JaredMB14
#G2RJ2U2
9 2 419
2019-05-01 13:51:02
0
0
45 Đấu trường 8 bitterpiecesV2
#QQLU2CVG
8 2 416
2019-03-24 15:39:13
0
0
46 Đấu trường 7 NIL 07
#200PGVCYU
9 2 225
2019-06-20 17:56:14
0
0
47 Đấu trường 7 elmauri456
#PP9Y20CQQ
7 2 120
2019-06-12 23:50:48
0
0
48 Đấu trường 7 FoxSin
#PL0G9PY9U
7 2 000
2019-07-18 02:30:39
16
90
49 Đấu trường 6 mobistars
#2VLY8992Y
8 1 689
2019-07-13 16:42:33
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord