La la land

#Y0VU8V2V

37 218

33 / 50

FaZe up bruh🤟 Esketit✌️Deez Nuts🥜

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 37 218
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader goldenturtle
Phạm vi chiến tích 147 – 4 916
Thông tin hội
Vị trí Châu Á
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 2
Co-leaders 23
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Shredder
#CJ2YRQ80
11 4 916
2019-10-13 04:58:18
0
0
2 Co-leader
LOL
#8L0YQLJ
11 4 859
2019-10-13 23:46:09
0
0
3
6
Co-leader
Bruh
#G8RY2Q2
11 4 741
2019-10-13 13:30:46
0
0
4
1
Co-leader
liam
#YQ8GL0CQ0
10 4 732
2019-10-13 23:23:10
0
0
5
1
Co-leader
:)
#PCY990UPR
9 4 693
2019-10-13 22:35:14
0
0
6
1
Co-leader
Therealspamking
#2R8VQ8Y02
10 4 664
2019-10-13 22:45:47
0
0
7
1
Leader
goldenturtle
#99VUCRCPU
10 4 656
2019-10-13 03:27:43
0
0
8
1
JOON TV
#209Y0PLGC
11 4 639
2019-10-13 12:10:43
0
0
9
1
Co-leader
TJ
#VLRLVVU
11 4 606
2019-10-13 21:46:39
0
0
10 Co-leader
SuperCell
#CJ00QYL0
11 4 543
2019-10-13 13:31:52
0
0
11 Co-leader
TimothyDiano
#22V990CV
10 4 525
2019-10-13 22:06:32
0
0
12 Co-leader
Blake
#9CGVQUV8
10 4 095
2019-10-04 22:33:24
0
0
13 John
#2CVPUC92
11 4 095
2019-09-29 20:09:58
0
0
14
1
Co-leader
LJ Gonzales
#L28GVU2G
10 4 090
2019-09-29 10:28:37
0
0
15
1
Co-leader
Treytiu38.2
#9VJJ98P9
9 4 085
2019-10-13 23:33:32
0
0
16 Co-leader
Matttan
#9J2GUP90J
9 4 054
2019-10-13 11:11:25
0
0
17 Đấu trường 12 Co-leader
LeviePlayzCR
#UUQ9QQGU
9 3 788
2019-09-23 13:34:36
0
0
18 Đấu trường 12 Co-leader
SPDY
#YLRPGVQ9V
8 3 753
2019-10-01 11:04:35
0
0
19 Đấu trường 12 Co-leader
Gemini
#YP8VJPL8U
9 3 678
2019-10-11 08:56:04
0
0
20 Đấu trường 12 Co-leader
jamiknobilis
#9UVQCGUP
9 3 657
2019-09-28 11:19:55
0
0
21 Đấu trường 11 Co-leader
블루페페
#GCCVRPL0
10 3 554
2019-10-13 23:36:23
0
0
22 Đấu trường 11 EXCALIBUR
#2GUYY2L0P
8 3 513
2019-10-14 00:08:07
0
0
23 Đấu trường 11 Co-leader
Chuable
#PGU0UUUGR
8 3 478
2019-08-19 11:28:17
0
0
24 Đấu trường 11 Co-leader
Domenec
#PYGRRQYQQ
8 3 368
2019-10-12 14:21:35
0
0
25 Đấu trường 10 lucasalivio
#YL2UJRU9P
8 3 209
2019-10-13 11:40:56
0
0
26 Đấu trường 10 Co-leader
Code Panda-L2
#L0UC88QCJ
8 3 183
2019-10-13 22:49:10
0
0
27 Đấu trường 9 Elder
Nate
#80YJL92VV
10 2 699
2019-09-07 23:09:56
0
0
28 Đấu trường 9 chad
#PYYLL8YGP
8 2 632
2019-10-07 13:14:05
0
0
29 Đấu trường 8 Co-leader
Felmar
#PLJCL9C80
8 2 392
2019-10-13 22:58:43
0
0
30 Đấu trường 4 Co-leader
Elepid
#Y8VLRRL2Y
6 1 221
2019-09-20 07:23:45
0
0
31 Đấu trường 4 Elder
andres
#28JCVQ8CL
6 1 154
2019-10-13 22:59:39
0
0
32 Đấu trường 4 me
#9C2JLR20P
6 1 116
2019-09-15 16:39:43
0
0
33 Đấu trường 1 Farskies
#Y09P9P0VP
4 147
2019-10-04 12:12:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord