see ya

#Y022J80Q

47 617

49 / 50

keep active, have fun. If you are in war you must attack *no excuses*

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 617
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader tooth
Phạm vi chiến tích 1 753 – 5 239
Thông tin hội
Vị trí Hồng Kông
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 708
Elder 10
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
yuren
#9CYRUU9
12 5 239
2019-10-16 01:20:50
256
150
2
1
Elder
allenlin
#2LY2VGU8R
13 5 215
2019-10-16 00:26:56
310
200
3 Leader
tooth
#2VGPY99
13 5 098
2019-10-16 01:25:48
296
200
4
1
Co-leader
Exact7ly
#9RLQ0GRQQ
11 5 012
2019-10-16 02:26:59
139
180
5
1
維納斯
#229PC9VCQ
12 5 007
2019-10-16 00:12:48
160
80
6
2
GL
#29Q28U
12 4 976
2019-10-16 00:02:19
154
160
7
1
Elder
Nesoi
#8G2Y8JRYR
12 4 952
2019-10-16 02:00:23
126
180
8
1
Gavin
#YCCVJGU
13 4 918
2019-10-15 22:24:16
90
120
9
1
Destroyer
#U9Y8C29U
11 4 906
2019-10-16 02:28:44
262
0
10
1
Co-leader
star
#8JU8GG9
13 4 857
2019-10-15 23:17:42
144
210
11 Zach
#8VGCL8YPU
11 4 842
2019-10-16 01:02:57
136
120
12
3
Hellioes
#Y088VYRV
11 4 835
2019-10-15 23:05:47
106
136
13
1
Night Witch
#2C8VPU9
11 4 803
2019-10-15 18:29:04
78
40
14
1
Elder
crazy astranaut
#2R09L0828
11 4 771
2019-10-15 14:26:44
61
80
15
1
Elder
donlomo
#82JYCJ9C8
13 4 770
2019-10-15 23:36:04
292
200
16 Elder
On9冇藥醫!
#PRJVYCUQQ
12 4 741
2019-10-15 12:45:02
149
60
17 Hordor
#GRY9CG9J
11 4 716
2019-10-16 02:10:01
104
180
18
11
Elder
freezy knight
#PQ2LRQUYR
11 4 697
2019-10-16 03:10:45
27
104
19
1
Co-leader
Kreuz
#PYRLGCC
12 4 665
2019-10-16 01:05:58
70
120
20
1
Nice
#Y88YC228Y
10 4 634
2019-10-15 12:14:12
142
80
21 CaptainJoe77
#2C2VPLLVU
11 4 628
2019-10-15 20:18:23
0
0
22
2
stefin
#Q0C2UV0
12 4 609
2019-10-15 16:46:53
40
0
23
2
Mega Knight
#28L282R2J
10 4 602
2019-10-15 05:59:08
0
0
24
2
SHUBHAM
#2UCJ29YRG
11 4 557
2019-10-16 01:27:21
70
120
25
2
Wallacechan
#PYG0RL9QL
10 4 557
2019-10-13 14:31:33
0
0
26
2
gun
#9JYRC9V9Y
11 4 522
2019-10-09 00:23:36
0
0
27
2
SAGAR
#82PJG8R08
11 4 512
2019-10-08 08:20:13
0
0
28
2
YUG
#PRLQYVLCV
10 4 498
2019-10-15 10:27:02
144
160
29
2
Elder
hi antie
#YC9VC9C
10 4 449
2019-10-16 01:08:20
0
80
30
2
Marcus
#9GV8QYJQQ
10 4 425
2019-10-15 23:20:26
96
168
31
1
Spartan
#YLPP80ULL
9 4 406
2019-10-15 17:07:33
0
120
32
1
神婆
#9UCQJLYRC
11 4 406
2019-10-15 14:49:55
20
40
33
1
Chu
#8RVRU99
12 4 333
2019-10-15 23:30:09
56
80
34
1
HUGO.P (〃'▽'〃)
#P22JRQCRC
11 4 310
2019-10-15 11:58:38
62
80
35
1
Dragon
#229QPRG8
10 4 288
2019-10-15 15:11:13
0
0
36
1
哥斯拉
#8YG8G2CP9
11 4 286
2019-10-15 12:01:18
18
40
37
1
son of pekka
#29R0YJU8
10 4 239
2019-10-12 18:31:34
0
0
38
1
даниил
#9U9LG00R9
10 4 231
2019-10-14 04:54:20
0
40
39
1
Hermes
#GYL8CQ9
12 4 159
2019-10-11 07:44:19
0
0
40
1
Elder
DC
#29UY9GUY
12 4 001
2019-10-16 02:29:33
80
180
41
1
Elder
Harrishen
#GQUJV0Y
11 4 001
2019-10-02 23:14:13
0
0
42
1
megpie
#989J2YJPR
10 4 001
2019-09-22 07:58:54
0
0
43
1
26
#9UJ9CYVVR
10 4 001
2019-09-23 10:45:46
0
0
44
1
Elder
林肯亞伯拉罕
#YLGJ82Q9P
10 4 001
2019-10-04 21:49:31
0
0
45
1
哥斯拉2
#99QRQG228
10 4 001
2019-10-05 02:53:51
0
0
46
1
Đấu trường 12 Skytsoi
#PJJLV0UY0
7 3 918
2019-10-11 10:32:07
0
0
47
1
Đấu trường 12 廢物
#2L8LY0R9J
10 3 915
2019-09-26 13:38:32
0
0
48
1
Đấu trường 9 ENDGAME
#YY8Y09PRP
6 2 682
2019-09-11 02:08:07
0
0
49
1
Đấu trường 6 Hayleeeeeeey
#YL00UQVGR
5 1 753
2019-09-20 12:20:58
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord