Dubai royale

#UQQ8CY

54 829

50 / 50

We’re a top tier clan looking for active and skilled members, to build and better eachother. Rules. Donate. Daily clan war. 🇦🇪

At war! 4 / 32 battles remaining! Ends: 2019-08-23 09:33:40
Remaining Left Trận thắng Crowns
Dubai royale
#UQQ8CY
4 14
(18)
25
(29–37)
梧叶飘黄,苟残听雨
#P8QYGUY8
5 13
(18)
27
(32–42)
夏沫暗族
#URQPY89
2 13
(15)
25
(27–31)
萍乡 CR部落
#2GR2CCYV
5 12
(17)
26
(31–41)
ADULT !
#8JJGYV
3 9
(12)
22
(25–31)
Naughty Trận đấu Cards Collected
christian 1 1870 2/3
Vicken 1 1402 2/3
aloushka 1 467 1/3
Super Huevo 0 1402 2/3
9j6 1 935 1/3
KnightCrawler 1 467 1/3
Keenu D. King 1 467 1/3
supercell 0 440 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
bigdaddy 0 1869
Rusti 0 1869
Super Huevo 0 1402 2/3
supercell 0 440 1/3
Losers Trận đấu Cards Collected
dark pr!ncę 1 + 1 1869
Salshehhi 1 2805
abood_r8 1 2337
Rifath 1 2337
Weehaa 1 2337
Sandro 1 1869
maalouly 1 1869
Rabbit 1 1869
WizZard 1 1760
SR4 1 1401
KingRusTi 1 1401
9j6 1 935 1/3
KnightCrawler 1 467 1/3
Keenu D. King 1 467 1/3
Winners Trận đấu Cards Collected
LEGEND405 1 2337
ASHAR 1 2337
Waleed 1 2337
shkroko 1 2337
HAADIPLIER 1 2337
tareq 1 2337
christian 1 1870 2/3
MOEED SHAHID 1 1869
Stielio 1 1869
Sigom 1 1869
Vicken 1 1402 2/3
Neyzak 1 1401
aloushka 1 467 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord