Twisted Tactics

#RQRRGJC

49 553

50 / 50

💥Twisted Tactics💥Top 100 U.S Clan In🏆And War💥We Stay Push'n💥Can You Keep Up?💥Twisted Family-Metal,Mayhem,Talent & Timing💥

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 553
Chiến Tích Cần Có 4 900
Clan Leader Sweet Tooth™
Phạm vi chiến tích 4 376 – 5 510
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 076
Elder 22
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Hold this L
#8JR0QVVR
13 5 510
2 755
50
0
2 Leader
Sweet Tooth™
#2QCPURGY
13 5 237
2 618
412
0
3 Elder
BladeX
#9PRGVJ9G
13 5 140
2 570
790
320
4 Co-leader
Ulise
#QPLY8VU0
13 5 110
2 555
120
240
5
1
Co-leader
Outkast
#YLGP0QJ9
13 5 085
2 542
316
280
6
4
Co-leader
VAC
#28UGQR08J
13 5 056
2 528
140
220
7
1
Elder
Tythundor
#P892LRCL
13 5 009
2 504
98
200
8
1
Elder
JJ619
#Q9R9Y9R
12 4 985
2 492
210
240
9 Co-leader
stereociti™
#QCLV0U
13 4 963
2 481
20
200
10
5
Co-leader
Ross
#89P2CY2V
13 4 948
2 474
78
0
11
1
Elder
The Tormentor
#2PVC2QQL
13 4 921
1 230
216
200
12
30
Elder
sheldon
#9GQUQVCV
12 4 915
1 228
50
160
13
2
Elder
Caspar
#8RQJCP8L
13 4 902
1 225
420
240
14 Co-leader
PullMyFinger
#JVV2QPPR
13 4 900
1 225
78
240
15
2
Elder
RegardedKee
#2YJUC9JV
13 4 900
1 225
260
280
16
1
Elder
CoachtheReds
#GRJ98UY2
13 4 879
1 219
606
280
17
1
Studmonkey5
#PJCRPGLR
13 4 858
1 214
342
200
18
1
Elder
STONE2244
#YGL0QJCG
13 4 858
1 214
206
320
19
3
Elder
Bandbeyond
#8Y28J0CJ
13 4 857
1 214
160
240
20
5
Fafafou
#UVV0QRQ
13 4 832
1 208
350
280
21 Elder
Kob£_Isais
#2V2JQPUG
13 4 831
579
118
240
22
4
Elder
BWizzle
#28LYC0JC
13 4 828
579
260
240
23
4
d.sim23
#Y0Y9PG2V
12 4 816
577
352
240
24
2
Elder
Kevincible
#98YUPV22
13 4 815
577
116
0
25
1
knightwing
#P82LVQCV
13 4 812
577
308
200
26
1
Elder
BigDawg
#RYLGPVUP
13 4 802
576
248
216
27
1
Co-leader
JanksyJ
#92Q8GVL0
13 4 775
573
468
240
28
1
brb40
#2GRPY8Y8
12 4 766
571
180
240
29
6
Co-leader
Sideture
#PJQGUJUU
13 4 763
571
86
200
30
8
DOCTOR MARIO
#9Q22LUYJ
12 4 758
570
40
160
31
5
Co-leader
Pleb McScrub
#GPR9QY80
13 4 752
475
360
320
32
1
Co-leader
Dman
#C0V9922
13 4 751
475
0
0
33
1
Co-leader
JDogg
#2RYLG88CG
13 4 747
474
86
200
34
1
Elder
Thunder
#PQ9RYVC0
13 4 736
473
228
360
35 Sea
#22V88JVJ
12 4 734
473
426
280
36
6
Co-leader
drexler
#PQVURJ09
12 4 731
473
40
120
37
17
Elder
attacker
#QJPVQL9Q
13 4 719
471
90
240
38
1
BootyTickler143
#C0GPLR2R
12 4 713
471
90
200
39
5
Co-leader
Tyler
#PQRQPR9P
13 4 687
468
210
280
40
1
Elder
rex
#R0CGU8PL
12 4 681
468
210
320
41
1
Elder
EXICUTER
#CU8LU9RG
12 4 671
140
160
240
42
1
Co-leader
jak
#8RVPUC2R
13 4 632
138
40
120
43
1
Elder
TAMU12th
#92098URR
12 4 629
138
0
0
44
1
Alec
#YL8C2LLP
12 4 627
138
198
160
45
2
Elder
Nimmz
#PLP28CP9
13 4 616
138
142
280
46 Elder
Fresh Revenge™
#29LC8L0
13 4 551
136
0
240
47 Elder
mikey
#8QV9LC0P
12 4 527
135
0
0
48 Co-leader
dalton
#2CLP92LY
13 4 526
135
0
0
49 deathman
#J80Q8CPJ
13 4 431
132
320
280
50 go easy on me
#Y8LRRQQP
13 4 376
131
240
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord