Try Me

#RJU909G

12 735

16 / 50

I want to build a team , of some very dangerous people , who i think can do some good.

Nhận Vào Hội
Thành viên 16 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 12 735
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader Sii_RealDeal
Phạm vi chiến tích 1 413 – 2 332
Thông tin hội
Vị trí Quần đảo Bắc Mariana
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 8 Elder
-the Dee-
#QCCLGCU0
9 2 332
2016-12-15 21:49:50
0
0
2 Đấu trường 7 Elder
$waggerHSWM
#PR0VJYY
8 2 140
2017-01-25 13:00:41
0
0
3 Đấu trường 7 Elder
twinmelonz
#Y90LCC89
8 2 126
2017-03-23 01:01:35
0
0
4 Đấu trường 7 Leader
Sii_RealDeal
#9G28VLCJ
9 2 108
2017-01-21 14:45:50
0
0
5 Đấu trường 7 Elder
#PizzaLover;)
#G0LPGGU9
8 2 088
2016-12-15 06:37:18
0
0
6 Đấu trường 7 Elder
SEM-PAK
#JQ8J8CR
8 2 084
2016-12-23 05:08:09
0
0
7 Đấu trường 7 Elder
Gambit
#9RL8GYLY
9 2 037
2019-04-11 15:26:22
0
0
8 Đấu trường 6 Elder
ROCKEY
#22PQPG98L
8 1 946
2017-01-08 04:27:20
0
0
9 Đấu trường 6 Elder
çø|]¥&K|~¥[email protected]
#JGPP0U2C
6 1 863
2017-03-28 16:07:45
0
0
10 Đấu trường 6 Elder
KayJay670
#JYLPCR2
7 1 823
2016-10-29 04:03:52
0
0
11 Đấu trường 6 Elder
eblink
#2PUR82JV8
7 1 821
2016-12-03 03:31:31
0
0
12 Đấu trường 6 Elder
SheenanaClaire!
#PR8UQ2U
8 1 725
2016-11-20 14:23:24
0
0
13 Đấu trường 5 Elder
$ [email protected]
#2JCRLQG
6 1 685
2017-01-20 07:36:22
0
0
14 Đấu trường 5 Elder
king_PINS
#YC8J02UC
8 1 674
2016-11-23 19:46:18
0
0
15 Đấu trường 5 Elder
illestkilleR
#2LP2LVC2R
7 1 543
2018-05-28 19:41:32
0
0
16 Đấu trường 5 Elder
BaruBigaBaruMat
#2G9C8Y2PV
6 1 413
2016-11-29 09:45:59
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord