#Vladivostok

#RJPP02G

47 881

45 / 50

Рады всем! Кв обязательно. Вход от10 побед. Старика за победы и актив. Кик за 0 доната, пропуск финального боя и неактив.

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 881
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader hex
Phạm vi chiến tích 3 055 – 5 164
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 16 376
Elder 24
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
просто Отец
#8J0JV8JJ0
12 5 164
2019-06-16 02:18:18
1300
720
2
6
максим
#2020RLJV
12 5 108
2019-06-15 11:54:52
278
320
3
1
Co-leader
b0tanic
#9RGLYL200
12 5 090
2019-06-15 21:27:45
570
520
4 Elder
Батя
#9VV0YL
12 5 068
2019-06-15 19:54:23
775
560
5 RACUS
#9LP28V20
12 5 065
2019-06-14 10:18:57
362
200
6
3
Elder
aki
#JYCPGR2
12 5 061
2019-06-15 23:41:37
723
496
7
1
Leader
hex
#890Y92GPJ
13 5 040
2019-06-15 23:06:24
232
680
8
1
Elder
ПНХ
#GY9LRPQC
11 5 036
2019-06-15 18:18:27
234
440
9 Co-leader
Maximus
#92RY9QVUU
12 4 985
2019-06-15 20:02:48
624
440
10 Elder
god
#PG8CGV0G
11 4 975
2019-06-15 17:35:26
385
280
11 Elder
proclasher
#2229GVUCL
12 4 962
2019-06-15 19:18:25
516
400
12 Elder
r1mer
#CCLGVUGG
12 4 920
2019-06-15 14:02:18
391
320
13 ТОХТАМЫШЕВ
#2L0VQJVPP
11 4 881
2019-06-15 12:27:46
26
80
14 Elder
dustum
#P8L98022R
11 4 877
2019-06-15 22:08:15
392
480
15 Elder
★Rakida★
#8QLCG28
11 4 861
2019-06-14 21:10:19
310
392
16 Elder
CRISP
#2V9UU2RV
11 4 838
2019-06-15 15:40:30
264
240
17 Elder
Voffka
#PRRG0JJJ9
10 4 823
2019-06-16 03:16:26
353
540
18 Elder
Рак
#299C8UVRG
11 4 744
2019-06-15 22:37:43
561
432
19 Elder
sashA
#PV0PLY08J
10 4 725
2019-06-16 02:04:47
341
670
20
4
Elder
koralexa❤️
#2YRRQUCP
10 4 717
2019-06-15 21:28:02
40
240
21
1
Elder
Baster
#Y0VRV8V2
10 4 711
2019-06-15 06:33:03
28
471
22 Zapan
#PJ2JR9JVU
10 4 686
2019-06-15 23:02:52
134
80
23
2
Nova I Heyni™
#UL0Y0RRP
12 4 667
2019-06-15 06:31:49
217
80
24
1
Elder
maksi
#PLLPCJ2R0
10 4 662
2019-06-15 17:40:15
720
520
25
3
чемпион Европы
#22V0GL0C9
11 4 661
2019-06-15 17:02:29
138
40
26
1
. quake
#8J9JCYRRC
10 4 625
2019-06-14 21:14:58
10
40
27
1
Elder
Нагибатель_56
#8JR88G0L2
10 4 619
2019-06-15 22:51:24
503
640
28
1
Elder
кислый
#9YL082YGV
11 4 613
2019-06-15 21:00:47
124
640
29
1
Elder
moover
#LGGLJ0JJ
10 4 593
2019-06-13 13:47:06
34
80
30
1
Elder
DagKum 05
#2LCUGYPVV
10 4 556
2019-06-15 20:09:24
148
240
31
1
Elder
киллер
#P9RJ2V8UJ
9 4 545
2019-06-15 21:38:57
778
437
32
1
youngworker
#P9CV8PGP
12 4 417
2019-06-16 02:24:33
107
150
33
1
чисто по фану
#9UVVR0V28
10 4 416
2019-06-15 06:25:03
92
78
34
1
Elder
BORZ 95
#9L0CLV9RR
10 4 410
2019-06-15 19:34:34
263
240
35
1
Over Lorb
#8J9LPR0GV
10 4 398
2019-06-14 10:30:42
156
80
36 makar udalov
#98YQ2GQR
11 4 393
2019-06-15 13:04:32
18
0
37
1
ЗвёздыВоровские
#8UJ0J8PJR
9 4 315
2019-06-15 21:05:54
677
560
38 Elder
сам ден 2
#9J92CPR2P
11 4 307
2019-06-15 14:04:14
564
360
39 ᅠᅠ
#9PYY2PC0V
9 4 301
2019-06-15 14:27:51
1
200
40 Morda4
#22LUC0QR8
10 4 173
2019-06-15 17:55:09
66
280
41 громовержец
#9YL2C082V
10 4 125
2019-06-15 19:17:15
292
120
42
2
electroNic
#28LLUL8VL
12 4 085
2019-06-15 03:57:59
160
160
43
2
Zlaya_Печенька
#L82CQG0
12 4 032
2019-06-15 17:23:31
360
360
44
3
Co-leader
МАНО
#8VLLJ00P
12 4 004
2019-06-15 17:34:24
214
320
45 Đấu trường 10 Elder
[email protected]$$$
#2RQRYJVJV
10 3 055
2019-06-15 21:19:35
192
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord