TUTTISOTURIT

#RGUV0V

47 056

31 / 50

suomiklaani! lvl 10 kortit minimi, muuten ei ole osalliatumista sotiin. Sodissa kaikki höökit käy****än muuten tulee monoa!

Nhận Vào Hội
Thành viên 31 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 056
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader umeet123
Phạm vi chiến tích 4 384 – 5 788
Thông tin hội
Vị trí Phần Lan
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 210
Elder 10
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
pal77
#2R0QGRQ90
13 5 788
2019-09-21 19:36:40
570
600
2
1
Co-leader
höpis
#VLR9CLG
13 5 779
2019-09-21 20:22:57
548
640
3 Co-leader
MoeSzyslak99
#2GRJ22RU
13 5 773
2019-09-21 20:51:31
352
470
4 Elder
loxthefox
#RVJGR
13 5 755
2019-09-21 19:41:47
158
200
5 Co-leader
Don Corleon
#YRYJGYL
13 5 647
2019-09-21 19:19:57
744
520
6 Co-leader
Kinnunen
#29YYQ2CLC
13 5 408
2019-09-21 15:38:07
410
360
7 Leader
umeet123
#LUQJYJ
13 5 406
2019-09-21 22:57:04
614
560
8
2
Co-leader
jusafeli
#C8YQRJ2V
13 5 370
2019-09-21 20:05:03
456
480
9
1
Elder
Snagi
#QCYUUJL
12 5 324
2019-09-21 19:32:48
568
520
10
1
Co-leader
hillitön pappi
#JLQ80LU
13 5 319
2019-09-21 19:32:12
458
560
11
5
Co-leader
AgenKnagen
#YLGY0QR
13 5 309
2019-09-21 19:26:00
302
220
12
1
Elder
Athan
#URCV0U8R
13 5 244
2019-09-21 20:34:58
385
400
13
2
PALLOKALA
#UCU9R8UP
12 5 218
2019-09-22 00:05:11
704
600
14
1
Co-leader
Japi
#QLQCL8RC
13 5 209
2019-09-22 01:53:08
784
650
15
1
Elder
pikkupöllö
#9RCC2JCU
12 5 196
2019-09-21 20:10:26
160
80
16
1
Co-leader
Kuokkavieras
#9RR29U92
13 5 190
2019-09-21 18:09:35
694
480
17
5
Jopeli
#LYLYLR0Q
11 5 185
2019-09-21 20:19:43
108
160
18 LooseCannon
#2PV09QUL
12 5 164
2019-09-21 19:50:34
476
320
19
1
Elder
peruna
#2920CLRLG
12 5 058
2019-09-21 14:00:46
68
0
20
1
Elder
Fadeless-
#PJJLJU22
12 5 046
2019-09-21 09:22:13
258
360
21
2
Elder
Turisti
#98P0VRLJ
10 5 035
2019-09-21 12:29:42
90
0
22 Frank
#28C2CV998
11 5 017
2019-09-21 16:06:59
358
600
23 Dominate
#8GQLLLUL
13 5 013
2019-09-21 20:15:57
640
560
24 sissijuusto
#LJPC0JV
11 4 999
2019-09-21 07:27:44
287
400
25
1
Elder
Pässi
#RP82YJU
11 4 939
2019-09-21 12:11:26
116
280
26
1
Elder
[FIN]Ohris
#PLQJ8JUY
12 4 924
2019-09-21 17:32:21
548
640
27
2
Tomppa 007
#88VYP8GY
11 4 918
2019-09-21 21:41:49
116
150
28 Johku
#8Q28UG9VL
10 4 860
2019-09-18 13:02:48
50
120
29 Inot
#L9CYVCCQ
13 4 750
2019-09-21 08:19:09
188
280
30 apinapoika
#28JRYUQL8
12 4 615
2019-09-11 08:34:19
0
0
31 ernesti123
#PV8UR8CP0
10 4 384
2019-09-14 17:27:13
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord