DXB

#QUJV0L

47 663

50 / 50

الحروب يوميا، أهم شي الدعم، وخذو راحتكم، ولحد يزعل... we join war eveyday.. just take care of your donationts, take it wasy!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 663
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader x3adilx
Phạm vi chiến tích 2 928 – 5 315
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 076
Elder 9
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Elder
Ali
#8LJ2YJRG
12 5 315
2019-07-15 01:40:59
18
0
2
1
Elder
mohammad
#LJ8RYLP
13 5 282
2019-07-15 14:16:19
118
120
3
1
Leader
x3adilx
#9JJUJVQ9
13 5 244
2019-07-15 20:09:46
97
80
4 savio
#Y90YCL0Q
13 5 184
2019-07-15 18:34:00
26
70
5 Co-leader
MrFaisal
#9LQ8YLUJ
12 5 173
2019-07-15 17:27:06
38
40
6
1
Elder
king ragnr
#80JYJ8LCQ
12 5 145
2019-07-15 20:46:39
0
0
7
1
Elder
Eagle
#8YU828YJR
11 5 092
2019-07-15 19:21:55
0
40
8 Elder
عبدالله
#90GP92LV
12 5 013
2019-07-15 15:35:05
64
40
9 M1ke
#2G9PL9L
11 4 943
2019-07-15 20:35:13
38
0
10 Abdulla
#VQGYUUUY
10 4 912
2019-07-15 20:48:57
27
40
11 DestroyeR
#CL020LR2
10 4 863
2019-07-15 05:51:05
18
0
12 Elder
hamood
#8CYLL88UJ
12 4 839
2019-07-15 15:19:41
30
80
13 ¤》est《¤
#88VG9LC00
10 4 798
2019-07-15 12:05:01
18
40
14
6
Boss AD
#PVRU99GQG
9 4 779
2019-07-15 14:31:27
0
80
15 pvp
#YGUVRLPY
10 4 772
2019-07-15 16:03:20
0
0
16
2
Areen z.
#2J9QJ0UG8
11 4 746
2019-07-08 13:33:56
0
0
17
1
S.M.R
#2U0PUL9G
12 4 729
2019-07-15 19:33:07
50
40
18 Elder
hamood
#P82GUQP0
10 4 699
2019-07-14 18:04:22
0
0
19 MR.AmRo
#2PCLR02UJ
10 4 696
2019-07-15 13:08:28
18
0
20
1
Elder
skha
#8V09V2JVL
11 4 694
2019-07-15 18:54:22
94
40
21
4
cheese burger
#2PGLP82YJ
12 4 688
2019-07-15 16:22:35
20
40
22 Elder
KID KULAFU
#8JRRVCYU
12 4 627
2019-07-15 19:10:43
170
40
23 KHALIDJR
#PUYQQCPLV
8 4 481
2019-07-15 20:49:55
0
0
24
1
hmh
#9YYRL99CU
10 4 450
2019-07-15 18:58:23
10
0
25
1
Co-leader
badranpogba
#2YPVJLPPC
12 4 389
2019-07-15 02:12:13
0
0
26
1
PRINCE U.A.E
#R9UG89Y
10 4 325
2019-07-12 16:46:23
0
0
27
1
ReX
#8P8QY0L0
12 4 252
2019-07-12 19:18:40
0
0
28
1
Liver Rp
#9RGU9PR2Y
11 4 171
2019-07-12 18:44:23
0
0
29
1
Co-leader
x3adilx
#8GR0JQJJ
12 4 160
2019-07-07 08:10:44
0
0
30
1
Tanmay
#2YRRVC29
11 4 096
2019-07-12 10:48:35
0
0
31
1
faisal
#2V8LQLR9
10 4 080
2019-07-15 03:35:19
10
0
32
1
36wa
#LR9R2YJ
11 4 048
2019-07-15 20:42:51
16
50
33
1
Mohammed
#9UR08YYLJ
10 4 014
2019-07-13 12:42:24
0
0
34
1
NoobxBlooD
#R009RQGU
11 4 005
2019-06-25 18:20:18
0
0
35
1
Đấu trường 12 X.69
#RV8RRRUL
10 3 847
2019-07-15 01:26:16
28
0
36
2
Đấu trường 12 K.O.D
#2JR2YPGU
10 3 838
2019-07-12 19:49:14
0
0
37
2
Đấu trường 12 eldon
#VQCJQC2C
10 3 815
2019-07-14 15:25:57
0
0
38
1
Đấu trường 12 woffloff
#8LYQJGU2L
10 3 802
2019-07-15 20:02:12
66
80
39
1
Đấu trường 12 ferchi
#Y2JRQQPVP
9 3 672
2019-07-15 20:26:07
74
40
40
1
Đấu trường 12 Co-leader
Hamdan3
#8RJLJ2V8
10 3 600
2019-05-25 14:25:59
0
0
41
1
Đấu trường 12 shaw5___
#20Q90V98R
9 3 600
2019-07-11 20:15:18
0
0
42
1
Đấu trường 11 gasos
#92GPPJ200
10 3 585
2019-07-13 19:44:27
0
0
43
1
Đấu trường 11 Co-leader
farooq
#2VPYJQQ9P
11 3 455
2019-03-06 17:38:55
0
0
44
1
Đấu trường 11 M_17
#8GGVYQL2
11 3 426
2019-07-15 19:48:32
10
96
45
1
Đấu trường 11 jaduxinge
#GQQGLQ8Q
10 3 423
2019-06-23 12:37:11
0
0
46
1
Đấu trường 11 hez
#2JLURRCJG
10 3 408
2019-06-15 10:23:27
0
0
47
1
Đấu trường 11 Shazi
#CCQ2GQR2
10 3 400
2019-07-15 20:22:47
18
20
48
1
Đấu trường 11 Josh
#2P99LLQ
10 3 385
2019-07-14 12:24:45
0
0
49
1
Đấu trường 11 .M.
#JC2VC92
10 3 343
2019-07-08 12:14:06
0
0
50
1
Đấu trường 9 Casey
#2LG0LUCY
10 2 928
2019-07-02 14:03:02
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord