otuzüçbuçuk

#Q9R9P0Q

49 620

50 / 50

aktif bir clash royal ci degilsen savaşa katılamayacaksan gelme arkadaş. * küfür asla yok. *aileden bir parça olacaksan 🖐

At war! 4 / 18 battles remaining! Ends: 2020-01-19 08:39:49
Remaining Left Trận thắng Crowns
The Magier
#82Y8JYQY
2 7
(9)
14
(16–20)
La La Land
#2RVYQVCG
4 6
(10)
16
(20–28)
MACUSA
#YCL2LPPQ
3 4
(7)
10
(13–19)
apéro PARTY 2
#RPG09RU
3 3
(6)
10
(13–19)
otuzüçbuçuk
#Q9R9P0Q
4 2
(6)
7
(11–19)
Naughty Trận đấu Cards Collected
dentist 1 297 1/3
Rookie 1 1120 2/3
raşit 0 560 1/3
akar33 0 560 1/3
fulsack 1 297 1/3
《CRAZY OYUNCU》 1 280 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
Lazy.Master 0 1400
BenDino 0 840
raşit 0 560 1/3
akar33 0 560 1/3
Losers Trận đấu Cards Collected
müteahhit fikri 1 1487
alicesur7 1 1487
baŞkan 1 1487
sub zero 1 1400
Rookie 1 1120 2/3
Bay ®️ 1 1120
Boldii33 1 1120
HECTOR 1 1120
mehmetksk 1 1120
komutan logar 1 840
fulsack 1 297 1/3
《CRAZY OYUNCU》 1 280 1/3
Winners Trận đấu Cards Collected
AhmetCsgn 1 891
dentist 1 297 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord