Tehran

#Q9CY2V0

52 265

48 / 50

سلام.به کلن خودتون خوش اومدید💋دراین کلن چند قانون داریم1:احترام به همدیگر😉2:مقام دادن بانظر لیدر تقاضای مقام نکنید.

At war! 2 / 26 battles remaining! Ends: 2019-10-22 09:04:38
Remaining Left Trận thắng Crowns
徐泾狼
#P8URV82
4 10
(14)
22
(26–34)
#DTFR ARMY
#2R2PG0J2
1 9
(10)
22
(23–25)
Polar Venezuela
#22Y9V0QV
0 9 21
Nova Turkey 2
#98YCLL2L
1 9
(10)
15
(16–18)
Tehran
#Q9CY2V0
2 9
(11)
15
(17–21)
Naughty Trận đấu Cards Collected
M.A 1 935 1/3
♥Hamidreza ♥ 1 935 1/3
eric 1 934 2/3
2fun 1 1402 2/3
iD.Fp 0 880 2/3
ABBAS 1 467 1/3
⚓️[email protected]♏️@L⚓️ 1 467 1/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
rasoul 0 1760
iD.Fp 0 880 2/3
Losers Trận đấu Cards Collected
warrior 1 + 1 2337
pazhareh 1 2337
Hell_Boy 1 2337
☆jAvAd☆OVR☆ 1 2200
vahid 1 2200
milad 1 1869
Mehrdad617 1 1869
sargent 1 1869
navid almasi 1 1869
hamidbeigi 1 1869
2fun 1 1402 2/3
Elsa 1 1401
SPECTRE 1 1320
ABBAS 1 467 1/3
⚓️[email protected]♏️@L⚓️ 1 467 1/3
Winners Trận đấu Cards Collected
ali.s 1 2805
shayan 1 2337
sskinss 1 2337
amirali 1 1869
Ehsan 1 1401
♥Hamidreza ♥ 1 935 1/3
M.A 1 935 1/3
eric 1 934 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord