DJ kennith

#PYUGQLL8

3 066

4 / 50

Nobody kicks without permission and try and do clan wars. Co leader is for people being active and donating.👍👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 4 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 3 066
Chiến Tích Cần Có 1 100
Clan Leader fizzbomb05
Phạm vi chiến tích 436 – 2 977
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 10 Elder
r00d
#92LGG9JG
10 2 977
1 488
0
0
2 Đấu trường 6 Leader
fizzbomb05
#9LGJ8QU00
7 1 765
882
0
0
3 Đấu trường 3 il_warrior
#PPRY9YQQC
6 956
478
0
0
4 Đấu trường 2 UnluckyPie
#P0VL92UG2
4 436
218
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord