AF:Esports

#PVUJP9C9

2 007

0 / 50

<AF>CLAN KAKAO TALK:jinhong5290 🏆:4900++ 50kick

Nhận Vào Hội
Thành viên 0 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 2 007
Chiến Tích Cần Có 4 000
Phạm vi chiến tích 99 999 – 0
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord