kings

#PVJVVCCY

47 135

38 / 50

Welcome...

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 135
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader med
Phạm vi chiến tích 3 300 – 5 575
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 712
Elder 8
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Elder
آكيناكه
#8GCRCRRL8
13 5 575
2019-09-23 10:20:45
68
40
2
1
Co-leader
Syphax
#2LGJ8YC
13 5 562
2019-09-23 11:10:02
58
40
3
1
Co-leader
mahdi
#2U0RPVC
13 5 529
2019-09-23 09:39:03
28
60
4
1
Elder
Cool-As-Sub
#2J2GRVV0Y
12 5 390
2019-09-23 00:04:43
28
40
5
1
Co-leader
omar
#QC9J2L9L
12 5 387
2019-09-22 21:32:22
0
0
6 Leader
med
#8GPV29PR8
12 5 308
2019-09-22 18:59:03
0
0
7 anis
#8LRGRJLG2
11 5 201
2019-09-22 11:58:47
0
0
8 Elder
thebeaut
#PG0UUC9UL
12 5 166
2019-09-23 09:01:36
96
80
9
1
Elder
medksan
#289J0099U
12 5 152
2019-09-23 11:40:55
65
40
10
1
Co-leader
♧YEFET♤
#2U9R0J0Q9
12 5 107
2019-09-17 10:27:31
0
0
11 Douglas br
#28CCGLR8P
12 5 025
2019-09-23 09:34:54
0
0
12 wess
#9RP22QVV
12 5 015
2019-09-23 11:13:54
28
32
13 Elder
borni
#8LYYPU0JQ
11 4 950
2019-09-22 11:40:40
0
0
14 Co-leader
wess
#P2RQU220V
11 4 912
2019-09-23 09:51:40
106
40
15 salem
#8RYPV0JLU
10 4 893
2019-09-22 11:41:39
0
0
16 mohamed
#9VR2J90Y
11 4 853
2019-09-21 22:47:02
0
0
17 younes
#9C8202YP
10 4 846
2019-09-22 13:32:55
0
0
18 abdessalem
#YL0UJPL
12 4 834
2019-09-23 11:40:50
36
80
19 thè blãćk kîng
#8UY8LJPRY
10 4 818
2019-09-22 20:23:58
0
0
20 ahmed
#JCY9YJJL
11 4 781
2019-09-13 20:01:08
0
0
21 Elder
kokot
#8Y0802RYU
11 4 708
2019-09-23 10:48:27
36
20
22 nounou kamoun
#PPVCU9GPU
10 4 701
2019-09-23 10:42:05
0
80
23 colonialsoldier
#2VRR2P999
12 4 628
2019-09-23 10:29:13
132
80
24 Elder
melek.had
#U0QRC0
10 4 534
2019-09-22 13:46:31
0
0
25 万达广场
#PLUQQUGVJ
10 4 291
2019-09-23 06:42:47
0
0
26 Med.bourmé
#92J8RVRJL
11 4 234
2019-09-19 10:28:34
0
0
27 Elder
mahdiksemtini
#QP89CQLU
11 4 222
2019-09-15 16:47:12
0
0
28 wass
#C09GQ99V
11 4 017
2019-09-22 10:56:05
0
0
29 Omar
#89QJ9QUUV
10 4 007
2019-09-20 11:37:27
0
0
30 mouda
#2CY2PVV0P
10 4 003
2019-07-24 22:00:10
0
0
31 FIRAS
#8VUCVV228
10 4 002
2019-08-30 11:33:54
0
0
32 louay
#29PRLUJ0R
11 4 001
2019-06-13 14:51:31
0
0
33 rami
#92QYYCPY8
10 4 001
2019-07-18 20:16:43
0
0
34 Đấu trường 12 KingDavid
#PYVQYPQ8
10 3 950
2019-08-18 11:14:18
0
0
35 Đấu trường 12 boulbeba
#8QC2L8G2V
10 3 855
2019-09-23 00:56:11
31
40
36 Đấu trường 12 sousou
#89U8RJUJ
10 3 692
2019-07-22 21:41:37
0
0
37 Đấu trường 11 테일런인가?
#2RL0Q9GQR
10 3 457
2019-09-22 23:47:42
0
40
38 Đấu trường 11 amir
#PV8992RUL
8 3 300
2019-09-03 17:31:06
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord