Runtu*stones

#PUUL2PGQ

42 267

35 / 50

bienvenidos al clan, sean activos y participen en las guerras. donen y ayuden a sus compañeros y serán ascendidos.

Nhận Vào Hội
Thành viên 35 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 42 267
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader khal drogo
Phạm vi chiến tích 3 057 – 5 153
Thông tin hội
Vị trí Peru
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 152
Elder 3
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
GG
#9GL08LYP
13 5 153
2019-12-12 15:18:00
234
160
2 pro master
#PC8QGYLL0
11 4 981
2019-12-12 16:12:06
24
136
3
2
Co-leader
papitomirey
#P2JY9Q82L
11 4 926
2019-12-12 20:58:38
0
0
4 Co-leader
Jhon Snow
#P8YPPQLQ2
11 4 924
2019-12-12 15:04:45
477
296
5
2
Co-leader
jd180192
#9GYJ208GQ
11 4 885
2019-12-12 11:51:26
182
290
6
4
Leader
khal drogo
#P8QRQUCC
12 4 879
2019-12-12 18:11:31
357
240
7
1
Salchichita
#2CG8C9CRC
12 4 878
2019-12-12 19:19:02
53
360
8
1
$~Dark Lord~$
#22YRY9R9Y
10 4 872
2019-12-12 14:31:03
440
130
9 Co-leader
luigi
#P0YQJ2JU8
11 4 871
2019-12-12 15:49:21
194
230
10
2
anthony"-"
#PLCR0JPYQ
10 4 842
2019-12-12 12:32:27
0
40
11 bryan
#PGLJ02YYG
10 4 822
2019-12-11 13:40:31
258
190
12 Co-leader
Chechito
#98L2QU0CU
12 4 780
2019-12-12 18:24:53
193
320
13 PuCa
#L929QU9P
10 4 768
2019-12-12 19:03:30
156
40
14 Co-leader
Mario INKArmy
#980YR2R2
12 4 664
2019-12-11 16:09:14
115
120
15
1
robinson
#Y28UC89PJ
10 4 609
2019-12-12 15:51:04
0
0
16
1
Co-leader
Gre
#9RPUJVP90
11 4 604
2019-12-12 20:33:34
316
270
17 Saaam✨
#9CG28RLJ8
9 4 466
2019-12-12 18:27:52
0
0
18
2
*Nick*
#8YQJV0U0Y
10 4 229
2019-12-12 19:00:10
0
40
19
1
Acopoky
#2P00GUV2V
11 4 221
2019-12-01 01:58:18
0
0
20
1
Elder
LeAlvaro
#YCQ0LRV2Y
9 4 211
2019-12-11 22:02:29
220
200
21 Mabelxd
#998RVPRV9
10 4 182
2019-12-12 19:35:49
66
190
22 Elder
Paton
#2U20VUYCC
10 4 156
2019-12-11 20:39:28
0
80
23 joe
#9RLYPJ2CQ
8 4 054
2019-11-24 20:07:20
0
0
24 Elder
Danita
#Y0GV9U290
8 4 010
2019-11-18 02:22:48
0
0
25 Bambi
#YLLLV82QU
9 4 005
2019-12-11 23:19:10
114
0
26 Đấu trường 12 tony
#L2CC9Y99Y
7 3 846
2019-12-12 15:53:06
18
40
27 Đấu trường 12 fabrito
#PLRPUQGLC
9 3 817
2019-12-12 16:36:03
0
40
28
1
Đấu trường 12 alejo
#PJ2U2U9LV
9 3 702
2019-12-12 18:46:51
156
50
29
1
Đấu trường 12 royalelegend27
#Y0G2RP8LY
9 3 700
2019-12-04 09:19:49
0
0
30 Đấu trường 12 xtreme :3
#PY8CVYV9Q
10 3 607
2019-12-12 14:52:52
54
120
31 Đấu trường 11 imparable
#YRR2CRLVG
8 3 523
2019-12-05 23:00:10
0
0
32 Đấu trường 11 leopeo volvio
#LPLQ8U9RL
8 3 457
2019-12-12 18:53:22
339
200
33 Đấu trường 11 Elber Produccio
#PJVPYGYR0
9 3 300
2019-12-12 02:16:20
18
0
34
1
Đấu trường 10 Jean Piere
#Y8VPQ8GYL
7 3 060
2019-12-12 16:18:01
28
280
35
1
Đấu trường 10 guadalupe
#PJLCUURCR
7 3 057
2019-12-03 03:17:38
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord