Team Blitz

#PRLRQLQ8

3 593

2 / 50

Team Blitz eSports 🇸🇻

Nhận Vào Hội
Thành viên 2 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 3 593
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader LilXalf
Phạm vi chiến tích 3 147 – 4 040
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Tsuna27
#P0U88YC
12 4 040
2019-08-19 14:31:05
0
0
2 Đấu trường 10 Leader
LilXalf
#2RPLJLPY8
10 3 147
2019-09-10 17:32:38
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord