tunisian elite

#PRLC0JYR

48 546

43 / 50

clan tounsi 100% . il guere obligatoire . t7ib te3mil il 5ir e3ty idons ly w5eyenik ou met5ounich il emene. mere7be binesilkol🐸

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 546
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader chatbouri
Phạm vi chiến tích 4 175 – 5 367
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 121
Elder 13
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
chatbouri
#8RVR8P0G0
12 5 367
2019-09-18 00:50:20
106
200
2
3
Co-leader
nghem
#Q22YL8J
12 5 246
2019-09-17 21:35:34
43
120
3
1
Elder
Ben
#92YCJP0L
13 5 208
2019-09-18 04:48:17
80
40
4
1
Elder
JesusA
#2R0YRVJCY
12 5 200
2019-09-16 08:54:34
28
0
5
3
Elder
Ahmed
#P920GURP
12 5 194
2019-09-17 17:15:14
98
80
6 Co-leader
Salim Smaoui
#98QCYL9J
12 5 135
2019-09-17 20:19:12
202
200
7 Co-leader
bazlik
#82Q2U0VL9
12 5 073
2019-09-18 00:46:13
182
231
8 Co-leader
GøÑdŸ♥️♥️
#288YUYR0Y
12 5 063
2019-09-17 12:51:18
122
160
9 Elder
moomen
#8L82LGPRP
12 5 016
2019-09-17 22:02:37
191
240
10
1
Co-leader
我是我
#P2UYV8LQ9
11 4 971
2019-09-18 04:56:01
244
120
11
1
mahdi
#YC2Y9YG
11 4 954
2019-09-10 09:34:16
0
0
12 Elder
langar
#P9LJLC00Y
10 4 946
2019-09-17 23:52:20
10
40
13 Co-leader
SAMORAY
#98QJC2LU8
11 4 928
2019-09-17 22:32:50
41
40
14 大盗胡定花
#90YYRQV0J
10 4 919
2019-09-15 08:35:56
0
0
15
3
Co-leader
موح
#Y0Y822GY0
9 4 910
2019-09-18 03:12:10
139
200
16
1
Elder
Marven
#99V2YC8VG
10 4 901
2019-09-17 22:48:17
36
40
17 Co-leader
BlackFlower
#2P9G0ULP9
11 4 857
2019-09-15 17:45:29
0
0
18
5
Elder
s.n
#9C8J00VQC
10 4 852
2019-09-17 23:07:19
0
40
19
3
Elder
younes
#P9Y0YR888
11 4 846
2019-09-17 18:09:20
166
0
20
1
Fahed
#20CYV8CQY
11 4 835
2019-09-16 21:21:31
10
40
21 weld imed
#99VJPUJ2J
10 4 805
2019-09-17 20:57:19
10
130
22
2
khalil
#2VU2P099U
10 4 794
2019-09-17 21:27:37
0
10
23
1
Afrobeat
#8CY0Q2RY0
11 4 793
2019-09-12 15:51:07
0
0
24 firas
#VC8JCPJY
11 4 789
2019-09-17 23:42:47
48
0
25
1
Elder
mahouch madjoud
#PYL0U0JU0
10 4 737
2019-09-17 12:23:17
28
0
26 Elder
hama
#9Q2UY289R
11 4 732
2019-09-17 13:01:37
38
0
27
2
capito
#8GYCCQ0G2
10 4 722
2019-09-13 00:15:07
0
0
28
1
Elder
Dhia
#Y20LJ2CCL
10 4 703
2019-09-18 00:29:29
0
30
29
2
Co-leader
نضال كرشود
#9GP22VJ9U
12 4 698
2019-09-17 07:37:38
60
40
30
2
Elder
WHAM! Deadpool
#YRJQ8G8CC
8 4 687
2019-09-09 21:39:25
0
0
31
1
Co-leader
Yassine
#8CRPPJYJQ
10 4 685
2019-09-17 21:12:45
49
80
32
1
Elder
haithem
#9C9Y9L8GJ
11 4 644
2019-09-17 09:41:32
50
40
33 ilyes
#2G8Q8GQLP
10 4 632
2019-09-17 19:45:33
50
0
34
2
WHAM! S7IRI♪
#P09GRGRPQ
9 4 603
2019-09-05 17:22:21
0
0
35
2
ali
#9CP2QUQP9
10 4 514
2019-09-17 22:05:50
0
0
36
2
おれ
#9VGCPCLYC
10 4 512
2019-09-11 14:57:23
0
0
37
2
TRABELSI XX.0!
#GQJJPU09
10 4 462
2019-09-15 14:25:38
0
0
38
2
Son of GOLEM"_"
#PRVYCLP0P
9 4 439
2019-09-14 22:18:45
0
0
39
2
mokhtar
#9Q8QGUU0
11 4 345
2019-09-18 03:11:21
90
0
40
3
ZeekDota/\Gamer
#90CY0L0V
12 4 314
2019-09-14 18:25:06
0
0
41
3
Tabessi
#2UC2U8LUC
12 4 297
2019-09-03 10:25:53
0
0
42
3
MaddEx
#90RRLLVY9
11 4 189
2019-09-12 11:23:04
0
0
43
3
هاجر
#P9Q22YYGG
10 4 175
2019-09-08 09:49:27
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord