⭐INDONESIA⭐

#PQQC8CU2

62 487

45 / 50

❤Indonesia Esports❤ - Bhinneka Tunggal Ika - #3 CRL Asia 🥉- #2 WCG 2019 🥈

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 62 487
Chiến Tích Cần Có 6 300
Clan Leader BenZer Ridel
Phạm vi chiến tích 5 510 – 7 267
Thông tin hội
Vị trí Indonesia
Đóng Góp Mỗi Tuần 21 110
Elder 15
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
BenZer Ridel
#VLU8U9V
13 7 267
2019-08-25 15:59:27
1389
40
2
1
Co-leader
Arpin
#2J8GGGGY9
13 7 099
2019-08-25 15:22:36
522
720
3
2
Co-leader
Carrollus
#Q0CLV2G0
13 6 674
2019-08-25 14:31:08
264
0
4 ACE I NiCoLaS
#2C99L2P2L
13 6 593
2019-08-25 13:42:01
50
40
5
1
blackJACK
#8PJ8QCUP
13 6 524
2019-08-25 16:12:05
0
360
6
2
Elder
@kareem
#YGGP9CUL
13 6 419
2019-08-25 12:19:41
580
720
7
2
Co-leader
omg its joey
#2CVQ0CJQ
13 6 404
2019-08-25 13:37:53
1018
0
8 I JCO
#2LC22GJJ
13 6 390
2019-08-25 13:56:18
80
0
9
2
Co-leader
ManowSky
#CJV9GUCJ
13 6 331
2019-08-25 15:33:00
295
520
10 [KING] Wayn
#YCVC2UL
13 6 329
2019-08-25 15:46:57
20
40
11 Bany_KOPASSUS
#RPR8G8J
13 6 324
2019-08-25 16:11:54
150
40
12 Lutfi S
#2L8VR99
13 6 319
2019-08-25 16:05:27
789
680
13
1
Elder
ALBERT
#CJJRCJP9
13 6 312
2019-08-25 16:00:45
946
840
14
1
Elder
Trainer Dipsy
#VRLU9LRL
12 6 304
2019-08-25 15:35:41
596
40
15
5
Leo
#PCJQGGYL
13 6 301
2019-08-25 13:33:25
20
120
16
1
arienai
#92YGC80Q
13 6 188
2019-08-25 14:42:17
910
760
17
1
Elder
Mia_Khalifa
#RGC9CQJC
13 6 104
2019-08-25 05:17:37
384
640
18 Elder
Baby•RICH
#8LYV9CVV
13 6 078
2019-08-25 12:27:14
434
720
19
1
FeLicity
#R0PV8UVQ
13 6 073
2019-08-25 16:09:15
279
720
20
17
Elder
jendralblind
#L0Y2VRQY
13 6 071
2019-08-25 16:17:09
316
120
21
8
RorieJr
#8UJCV2GJ
13 6 042
2019-08-25 15:44:13
498
80
22
3
Extaz 자부심
#8CJJ22QU
13 6 042
2019-08-25 15:56:56
584
640
23
2
Elder
DevAlpha
#20YL0UU2
13 6 036
2019-08-25 15:38:05
430
600
24
4
Vampire
#PQRY2UP2
13 6 031
2019-08-25 16:14:01
836
720
25
8
Elder
Benedict
#9009V2Y0
13 6 029
2019-08-25 11:15:05
198
600
26
1
CikiCrusheR86
#82YUV0CC0
13 6 029
2019-08-25 15:23:57
160
600
27
4
Jambi crew
#8022UQ8P
13 6 021
2019-08-20 11:33:43
58
0
28
4
Jon Snow
#80P2CRUY
13 6 017
2019-08-25 13:37:47
200
440
29
1
Rizky
#8G0Q0CCUV
12 6 007
2019-08-25 14:09:32
357
720
30
8
Elder
catmario
#2R0UY8RP
12 6 004
2019-08-25 16:05:26
426
520
31
6
Co-leader
RayBagus
#88YC2GUC
13 6 003
2019-08-25 12:34:53
64
120
32
2
"- PoSeiDoN -"
#29C8UYGRV
13 5 981
2019-08-25 15:33:25
217
760
33
7
Elder
Lynx
#82Y8P0QP
13 5 962
2019-08-25 16:03:42
254
760
34
1
BornToKill
#VPQR2V0
13 5 929
2019-08-25 16:16:28
198
320
35
4
Ramsi
#2VGV20V8
13 5 920
2019-08-25 13:38:11
380
640
36
1
Elder
AsanNC_YouTube
#2UG020022
12 5 866
2019-08-25 12:11:12
486
560
37
5
anak mama
#2LQQC9U82
13 5 853
2019-08-24 22:39:22
164
320
38 HasanBaagiL
#UR2P8RLR
12 5 847
2019-08-25 16:08:07
564
680
39
3
Elder
8055zAq™
#UU9902GP
12 5 798
2019-08-25 14:33:40
284
520
40
1
DUNHILL
#QUYCU9UY
13 5 785
2019-08-25 15:16:48
166
640
41 Elder
KRAKEN
#YLPY0P8J
13 5 716
2019-08-25 15:46:03
206
440
42
2
Elder
SUPERDAD
#Q8U9J2QJ
12 5 673
2019-08-25 16:05:24
1052
760
43 LTX
#PLGLL8Q9
13 5 666
2019-08-25 12:17:24
30
200
44
2
Elder
Deoxys
#9G08Y9CY
13 5 574
2019-08-25 15:44:20
438
680
45
1
HIM_Haidar
#GJY28GUQ
12 5 510
2019-08-19 08:28:35
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord