Knight eSports

#PQCY9PPR

57 135

49 / 50

💙12/08/18💙 BEM VINDOS💙Whats obrigatório📲64-9-8449-2689 ❤Nahh😘...FELIZ ANIVERSÁRIO VICTOR🎁❤🎂❤

Collecting cards! Ends: 2019-10-20 16:05:46
Trận đấu 48 + 45
Participation 32 / 49
Người chơi Trận đấu Cards Collected
muerza 1 / 3 467
Filipek 1 + 1 / 3 1402
andré pala 3 / 3 1401
Renegado 3 / 3 1401
Fabio_NS7 3 / 3 1429
Gabriel Magnan 1 + 2 / 3 1869
●Kaic●Gamer●CR 1 + 2 / 3 1869
kibada 1 + 2 / 3 1869
Gabriel 1 + 2 / 3 1869
#ÄLVES^^ÄUGUSTO 1 + 2 / 3 1869
E_Neta18 1 + 2 / 3 1869
caique ZN 1 + 2 / 3 1869
H. Keviny 1 + 2 / 3 1869
Comi Quem Leu 1 + 2 / 3 1869
King Thief™ 1 + 2 / 3 1869
stoomp2 1 + 2 / 3 1869
Leo 1 + 2 / 3 1980
Bruno Faim 1 + 2 / 3 1980
henrique 2 + 1 / 3 2337
Tati 2 + 1 / 3 2337
Nahh☆彡 2 + 1 / 3 2337
Ice Spirit©® 2 + 1 / 3 2337
Tomas turbano 2 + 1 / 3 2337
-philip 2 + 1 / 3 2337
Victor Ramos 2 + 1 / 3 2337
Gangster 2 + 1 / 3 2337
Zulu Dark 3 / 3 2805
fraisitzer 3 / 3 2805
jamison 3 / 3 2805
Leandro_20 3 / 3 2805
K.Lucas 3 / 3 2805
JonasKonvict 3 / 3 2805

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord