fillintheblanks

#PPVRP90U

49 742

39 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 742
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader hamma
Phạm vi chiến tích 4 117 – 5 693
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 777
Elder 4
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Ayoub
#9LJJRQ8UU
12 5 693
2019-09-16 12:16:27
30
40
2 Leader
hamma
#92YJ9L8UP
12 5 540
2019-09-16 07:04:44
0
0
3
1
Elder
maoJunk
#VLJ9Y9PU
12 5 448
2019-09-16 12:23:42
18
40
4
2
Co-leader
21
#9V2RYLJ8J
11 5 377
2019-09-16 11:43:35
8
80
5 nemer
#28JRR8GC0
12 5 371
2019-09-16 11:46:19
26
40
6
3
Mahmoud kh
#GRRYPQGQ
12 5 362
2019-09-16 00:43:42
0
0
7 HMU
#P2JQQ8CUY
11 5 311
2019-09-16 12:03:42
102
40
8 valkyrie storm
#2L8JUC2Q2
12 5 276
2019-09-16 04:19:17
0
40
9
4
Co-leader
haythem
#9V2QLGP08
11 5 266
2019-09-16 11:32:59
130
40
10
1
moez
#PUGJ00RC
12 5 240
2019-09-16 11:02:44
132
40
11
1
Ameur
#8C098CGVU
11 5 234
2019-09-16 10:47:53
18
40
12 agent47
#GYLCU8U8
11 5 229
2019-09-16 10:43:25
44
0
13
2
d.h
#9QCPRJ9P8
12 5 216
2019-09-16 11:58:32
14
0
14 LILKANDRA
#2YYVLLPYG
12 5 122
2019-09-15 21:31:23
0
0
15
1
Eddie Deutsch
#PQ0JGPUYR
10 5 118
2019-09-16 08:47:19
10
40
16
1
bibor
#VYGRPLPU
12 5 100
2019-09-15 23:58:10
25
0
17 Co-leader
dibou
#8JPUCY2R8
12 5 088
2019-09-16 05:16:50
10
0
18 zied64
#8V8CCC280
11 5 062
2019-09-16 10:01:10
0
0
19
1
Elder
Big $nak€
#8J2RLV0LY
11 5 058
2019-09-16 11:29:43
54
70
20
1
nidhal
#8YURJ98QL
12 5 047
2019-09-16 10:56:51
16
40
21
2
ICEBERG
#9CVULCYUC
11 5 040
2019-09-16 05:57:40
28
40
22
1
Elder
Tacha
#9YYGLJLPL
11 5 019
2019-09-16 10:11:43
18
47
23
1
old regret
#9GCRGQR8U
10 5 011
2019-09-16 05:03:52
10
40
24 HolySheikh
#8UPRYPV0V
11 4 984
2019-09-16 11:29:36
0
40
25 spartacus
#8JQ82JQ2L
10 4 947
2019-09-16 07:56:19
0
0
26 the king
#899PUJ2V8
13 4 931
2019-09-15 15:06:48
0
0
27 suissi
#9G22VRPV0
11 4 884
2019-09-15 20:41:11
0
0
28 chedi
#PJ2QYY20J
10 4 871
2019-09-16 01:06:51
0
0
29 Joe900x
#P02ULQV0
13 4 841
2019-09-16 04:12:03
0
0
30 Fire_Ball
#80LYCYCGC
10 4 830
2019-09-15 01:59:42
0
0
31 skan
#8P9PC99V9
12 4 807
2019-09-04 15:12:41
0
0
32 Machine⛔Gun⛔
#99UJJCRQ0
12 4 696
2019-09-10 16:46:38
0
0
33 Elder
Saxtoon
#P9UUVQ8V8
11 4 682
2019-09-16 12:17:12
26
20
34
1
chaka
#8UJYVCL8
11 4 677
2019-09-15 01:50:33
0
0
35
1
wassim
#PJULRQRGY
9 4 518
2019-09-15 17:51:40
0
0
36
1
moris
#P80QYLJU9
10 4 500
2019-09-16 10:07:12
58
40
37
1
\_maher_/
#2L02J8YLR
10 4 429
2019-09-13 18:29:42
0
0
38
1
ab7 the killer
#88VG00CGG
11 4 316
2019-09-15 15:16:52
0
0
39
1
Co-leader
aminestam
#9JUV2RG80
11 4 117
2019-09-15 13:50:41
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord